มรดกล้ำค่าทางด้านศิลปวัฒนธรรม สุขกาย สบายใจ อิ่มบุญ อิ่มตา ที่หลวงพระบาง อีกหนึ่งเมืองงามของโลก

 

laostrip2013-8

           ผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยศึกษาดูงานทางด้านสื่อ การส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับการต้อนรับและแลกเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการรับมือและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและวัฒนธรรมรวมถึงด้านศาสนา อาทิ  Woralux Bangprasert : General Mannager Burasari Heritage Lungprabang, Michel Hogan : Executive Chef JW Marriott, เจ้าอาวาสของพระอารามสำคัญ 7 แห่งในหลวงพระบาง เพื่อร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม workshop งานบริการ อาหารไทย กิจกรรมทางวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ ยังได้จัดชุดยารักษาโรคและปัจจัยที่จำเป็นถวายให้แก่ พระภิกษุ ตามวัด อารามต่างๆ ในแขวงหลวงพระบางด้วย

lungprabung-32ย้อนไปเมื่อระหว่างปี พ.ศ.2536-2537 องค์การยูเนสโกได้เข้ามาสำรวจสภาพเมืองของหลวงพระบาง หลังจากนั้น ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น UNESCO World Heritage Site ในปี พ.ศ. 2538 ทันที ซึ่งเป็นการขึ้นทะเบียนแบบทั้งเมือง ซึ่งในบรรดามรดกโลกทั้ง 911 แห่งนั้นมีเพียงไม่กี่แห่งที่ผ่านเกณฑ์พิเศษแบบนี้

แน่นอนว่า หลังจากนั้น ทำให้นักท่องเที่ยว นักธุรกิจจากทั่วโลกให้ความสนใจกับหลวงพระบางเป็นอย่างมาก แต่ความเข้มงวดของบริหารจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี ทำให้เมืองแห่งนี้ ยังคงวิถีชีวิตของลาวที่พัฒนาไปไม่มากนัก ทำให้เป็นมนเสน่ห์ที่น่าสนใจในการอนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม คุณค่าเดิมไว้ได้ดีที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

สิ่งที่น่าสนใจก็คือการวางรูปแบบผังเมือง ที่ถูกจัดระบบและวางไว้เป็นอย่างดี จะเห็นได้จากการวัดวาอารามเก่าแก่ที่งดงาม อาคารบ้านเรือนที่ผสมผสานกันระหว่างสองซีกโลกระหว่างบ้านเรือนไม้แบบเอเซียตะวันออก กับบ้านเรือนตึกสไตล์โคโลเนียลอย่างตะวันตก เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแบบลาวโคโลเนียลอันเป็นความงามเฉพาะตัว

ขณะที่วัฒนธรรมเรื่องอาหารการกินทั้งในแบบเอเซียและแบบตะวันตก แต่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการรับอิทธิพลจากคราวเป็นเมืองขึ้นฝรั่งเศส แถมแทรกตัวอยู่กับอาคารกลิ่นอายตะวันตกอย่างกลมกลืนอีกด้วย

ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเมืองงามของโลก และรูปแบบ การจัดการ ที่น่าเรียนรู้ และให้ความสนใจอย่างยิ่งครับ (ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวและข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุนแนบท้าย )

 

 ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ

…………………………………………………………………………………………………………………

ข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยว

 • หอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางอดีตพระราชวังเก่าของกษัตริย์และเชื้อพระวงศ์ลาว ภายหลังเมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ยึดอำนาจและเปลี่ยนแปลงการปกครอง เป็นสถาปัตยกรรมแบบลาวโคโลเนียลเป็น จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของกษัตริย์ ตลอดจนศิลปวัตถุอันทรงคุณค่าและเป็นที่ประดิษฐาน “พระบาง” พระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางอีกด้วย
 • วัดเซียงทอง เป็นวัดเก่าแก่และสวยงาม ชื่อเดียวกับเมืองก่อนเปลี่ยนชื่อเป็นหลวงพระบาง  ยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์สำคัญของเมือง สิม หรือที่ลาวใช้เรียกอุโบสถ มาจากคำว่า “สีมา” หมายถึงอาณาเขตที่กำหนดขึ้นในการทำกิจกรรมในพระพุทธศาสนา เป็นสถาปัตยกรรมอันวิจิตรตามแบบล้านช้าง จุดเด่นที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกคือ ลายดอกดวง ประดับกระจกสีเป็นจิตรกรรมฝาผนังที่งดงาม ด้านหลังพระอุโบสถ
 • วัดวิชุนราช -  วัดอาฮามอุตะมะทานี (วัดอาฮาม)  เป็นวัดเก่าแก่ติดกันสองวัด มีซุ้มประตู โบราณเก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางคั่นเขตพัทธสีมาอยู่ วัดวิชุนราชคือ อดีตที่ประดิษฐานพระบาง และพระพุทธรูปสำคัญอีกหลายองค์ในอดีต รวมถึงพระแก้วมรกตด้วย และยังเคยเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางเก่าก่อนย้ายไปอยู่ ณ พระราชวังหลวง ส่วนวัดอาฮามนั้นถือเป็นสะดือเมือง และเป็นที่เก็บรักษาชุดปู่เยอ ย่าเยอ ชุดสิงห์แก้ว ที่เป็นสัตว์เลี้ยงของสองตายาย ตำนานของสองตายายที่ชาวลาวเคารพนับถือ ซึ่งทั้งคู่นั้นเป็นดั่งเทวดารักษาเมือง
 • พูสี   ภูเขาขนาดย่อม ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง ด้านบนเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุจอมพูสี เจดีย์สีทองอร่ามอันเป็นพระธาตุสำคัญของหลวงพระบางที่เด่นเป็นสง่าเห็นได้จากทุกมุมมองของเมือง และยังเป็นจุดชมวิวเมืองหลวงพระบางในมุมสูง เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยแห่งหนึ่งในหลวงพระบาง
 • วัดมะโนฮม (มโนรมย์) วัดสำคัญสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสามแสนไทย เดิมเป็นวัดเชียงกลางที่คณะสังฆทูตจากกัมพูชาเป็นผู้สร้างไว้เมื่อครั้งเดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนาในราชอาณาจักรล้านช้างในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ถือเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบาง และยังเคยเป็นที่ประดิษฐานพระบางเป็นครั้งแรก แถมยังเคยเป็นที่หล่อพระพุทธรูปสำริดอันเก่าแก่ที่สุดในหลวงพระบางและในราชอาณาจักรล้านช้างอีกด้วย
 • ทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว  ทุก ๆ เช้าที่ตัวเมืองจะเห็นแถวพระสงฆ์วัดต่าง ๆ เรียงรายไปทั่วเมืองหลวงพระบางถือ ที่มีวัดมากมายกว่า 40 วัด และมีพระสงฆ์จำนวนมาก ออกบิณฑบาตนับพันรูป ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์สำคัญของหลวงพระบาง

 

 • ร้านอาหารน่าสนใจ  อาทิ L’Elephant  ร้านอาหารฝรั่งเศสที่เก่าแก่ ในอาคารลาวโคโลเนียลคลาสสิก และมีชื่อเสียงที่สุดในหลวงพระบาง เป็นร้านหรู เมนูนั้นพิถีพิถัน ด้วยอาหารเป็นสไตล์สุขภาพที่คัดคุณภาพของวัตถุดิบอย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษที่ปลูกเองในฟาร์มพิเศษโดยเฉพาะ / Tamarind เมนูในสไตล์ฟิวชั่นเพื่อสุขภาพในต้นตำรับครัวลาวแบบฝรั่ง อย่างยอดเยี่ยมด้วยเชฟที่มีประสบการณ์ระดับสากล /  Joma bakery cafe  ร้านกาแฟชื่อดัง มีเบเกอรี่อร่อย ๆ กาแฟออร์แกนิคคั่วสดและเบลนด์รสชาติเยี่ยมเป็นเอกลักษณ์พิเศษ บรรยากาศคลาสิกของอาคารแบบลาวโคโลเนียล /  Saffron ร้านกาแฟบรรยากาศดี ๆริมแม่น้ำโขงเสิร์ฟกาแฟหลวงพระบางแท้ แบรนด์แรกดั้งเดิมโดยการพัฒนากาแฟร่วมกับชนเผ่าท้องถิ่น ทั้งปลูก บด และคั่วในหลวงพระบางแท้ และส่งออกต่างประเทศด้วย / ร้านตำหมาดหุ่ง (นางติ๋ม) ส้มตำรสอร่อย มะละกอไสเป็นแผ่นบางกรอบ กระดูกหมูทอด และเครื่องเคียงอื่นๆ

 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุน

 

 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเติบโต เศรษฐกิจสูงสุดในอาเซียน แม้ว่าจะมีเศรษฐกิจขนาดเล็ก มีมูลค่าอยู่ที่ราว 7.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปีหรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 2.3 ของไทย แต่ก็มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงอันดับต้นๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยในปี 2554 อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของลาวอยู่ที่ร้อย ละ 8.0 ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียนและเติบโตในอัตราสูงที่ร้อยละ 8.3 และ 8.0 ในปี 2555 และ 2556 จากปัจจัยขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างการลงทุน อาทิ การสร้างเขื่อน การทำเหมืองแร่ การทำการเกษตรเพื่อส่งออก บริการโลติสติกส์ การท่องเที่ยว ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม เกษตรแปรรูป พื้นฐานการเติบโตผ่านการจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมไปถึงการขยายตัวของภาคการส่งออก
 • ลาวจัดเป็นประเทศตลาดเกิดใหม่ของภูมิภาคเอเชีย โอกาสทางการค้าและการลงทุนสำหรับธุรกิจต่างชาติ เนื่องจากลาวยังไม่สามารถผลิตสินค้าทุน และสินค้าอุปโภคบริโภคเองได้หลายชนิด ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป รถยนต์และส่วนประกอบเหล็ก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ และกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ลาว เหมาะที่จะเป็นฐานการผลิตในด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเบา เช่น การเพาะปลูก การแปรรูปพืชผลทางการเกษตรและสิ่งทอเพื่อส่งออกไปยังทั้งในอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆ ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธาร การมีแร่ธาตุที่อุดมสมบูรณ์ และแหล่งท่องเที่ยวที่คงความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างดี การลงทุนกิจการเหมืองแร่ การสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้า ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อีกด้วย
 •  จากทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการรักษาไว้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ผนวกกับศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม ลาวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเปิดโอกาสให้กับการลงทุนด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ โรงแรม เกสต์เฮ้าส์ และร้านอาหารรองรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะแขวงหลวงพระบางซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2538  ซึ่งต้องใช้ทักษะการบริหารจัดการธุรกิจแขนงดังกล่าว โดยบริเวณที่นักลงทุนสามารถเข้าไปสร้างโรงแรมและอาคารต่างๆ ในหลวงพระบาง ได้แก่ บริเวณเขตเมืองใหม่ของหลวงพระบาง ซึ่งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำคาน   ผู้ประกอบการ อาจต้องเผชิญปัจจัยท้าทายจากการที่รัฐบาลที่มีการสงวนธุรกิจขนาดเล็กไว้ให้คนลาว และสนับสนุนการลงทุนจากต่างชาติเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่เท่านั้น ซึ่งก็จะต้องอาศัยการลงทุนสูงและเสี่ยงต่อการ ไม่คุ้มทุนเนื่องจากนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นฤดูกาล
 • ในการลงทุน จำเป็นที่จะต้องศึกษากฎระเบียบการลงทุนเพื่อให้ธุรกิจสามารถวางแผนการเข้าสู่ตลาดลาวได้อย่างถูก ต้องลดความซ้ำซ้อนของขั้นตอนการดำเนินการ อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างธุรกิจกับทางการในท้องถิ่นอีกด้วย โดยระเบียบและข้อกฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธุรกิจ
  เศรษฐกิจของลาวที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นในอนาคตจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ทำให้การจับจ่ายใช้สอย ของผู้บริโภคใน ลาวมีแนวโน้มเติบโตขึ้น ทั้งจากในท้องถิ่นเอง และจากนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว  ส่งผลให้ธุรกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคมีโอกาสเติบโต ในเขตหัวเมืองสำคัญ เช่น นครหลวงเวียงจันทร์ และหลวงพระบาง  ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนสามารถอาศัยการรับรู้ด้านคุณภาพของสินค้าไทยเพื่อสร้างความแตกต่างและสร้างการยอมรับได้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>