เยียมชม ศึกษาศูนย์เรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พรทิพย์ ภูเก็ต

pornthipphuket-3

        ผม ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาพิจารณา ศูนย์เรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ภูเก็ตมาครับ …. โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณวิรวัฒน์ – คุณพรทิพย์  เปี่ยมวิวัตติกุล ประธาน,กรรมการผู้จัดการบริษัทพรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด

บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอาหารทะเลแห้งแปรรูป และ สินค้าของฝากพื้นเมืองจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต โดยนำวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาพัฒนา ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและ ต่างประเทศ มีวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ใหม่ จากเดิมที่สินค้า เป็นเพียงสินค้าของฝากพื้นเมือง ก็ได้ชูจุดเด่นที่มีอยู่ในตัววัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นให้กลายเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ และ ทำการตลาดผ่านช่องทางห้างโมเดิร์นเทรดต่างๆ เพื่อให้สามารถกระจายสินค้าของบริษัทไปทั่วประเทศ ในกลุ่มลูกค้าชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ

ภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยว มีกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจและเข้ามาท่องเที่ยวกว่า 1.5 ล้านคนต่อปี หลังจากได้ดื่มด่ำกับความสวยงามทางธรรมชาติที่แสนประทับใจแล้ว ก็มักจะนิยมซื้อสินค้าของฝากพื้นเมือง เพื่อเป็นของที่ระลึกฝากให้กับครอบครัวและมิตรสหาย การพัฒนาหาสินค้าพื้นเมือง ตลอดจนสินค้าจากภูมิปัญญาที่มีมากมายในท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต และ จังหวัดใกล้เคียง เช่น ปลาฉิ้งฉ้าง กุ้งเสียบ ไตปลาแห้ง ปลาข้าวสาร ขนมพื้นเมือง น้ำพริกกุ้งเสียบ แกงไตปลาแห้งสำเร็จรูป กุ้งเสียบปรุงสมุนไพร น้ำพริกกุ้งเสียบรสชาติต่างๆ  ฯลฯ

ในด้านบรรจุภัณฑ์สร้างความโดดเด่น สวยงามสะดุดต่าง ซึ่งสามารถเพิ่มคุณภาพให้กับสินค้าได้อีกด้วย เช่น บรรจุภัณฑ์หลายๆ ประเภทสามารถขยายเวลาในการเก็บรักษา   ของสินค้าได้นานมากยิ่งขึ้น เหมาะกับการนำกับเป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากไกลๆ  รวมถึงมีคุณภาพตรงต่อความต้องการของนักท่องเที่ยว ซึ่งมีการจำหน่าย และ สินค้าให้เลือกหลากหลายกว่า 2,000 รายการ ซึ่งสร้างมาตรสร้างชื่อเสียงให้กับของฝากของจังหวัดภูเก็ตได้เป็นอย่างดี

pornthipphuket-9

เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาซื้อสินค้ามากขึ้น ก็เปิดโอกาสด้านช่องทางการตลาดให้กับกลุ่มแม่บ้านตลอดจนชาวบ้านที่ทำขนมพื้นเมืองต่างๆ ให้สามารถนำสินค้าของแต่ละกลุ่มแม่บ้านมาขายควบคู่ไปด้วย เพื่อเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนไปพร้อมๆกันด้วย

นอกจากนี้ สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ ทางบริษัทก็ได้กระจายสินค้าผ่านช่องทางการส่งออก ไปจำหน่ายยังต่างประเทศ โดยได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ ปัจจุบัน บริษัท พรทิพย์ (ภูเก็ต) มีการจัดจำหน่ายครอบคลุมทั้งภายในช่องทางห้างสรรพสินค้า และ ศูนย์การค้าชั้นนำของประเทศไทย เช่น Siam Paragon, Gourmet Thai, Top Supermarket ทุกสาขา, Golden Place, ร้านค้าในโครงการหลวงต่างๆ และ ร้านจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ ตลอดจน ร้านขายสินค้าของฝากตามหัวเมืองใหญ่ๆ มากมาย อีกทั้งสามารถใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน และ สถาบันการศึกษาต่างๆ ให้ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ สัมผัสกับประสบการณ์ในด้านการพัฒนาธุรกิจ และ ผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นโดยได้รับ  รางวัลถ้วยพระราชทานชนะเลิศ  ให้เป็นตัวอย่างความสำเร็จของผู้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน ประเภท ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พร้อมกับได้รับแต่งตั้งให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศไทย ประจำจังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้คนไทยสามารถเรียนรู้และเข้าใจในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถเรียนรู้ได้จากตัวอย่างจริง ผู้ที่นำไปปฏิบัติจริง และ เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยแท้จริง

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ

……………………………………………………………………………………………..

ไอเดียดีดี ที่น่าสนใจ : ขนมโบราณเมืองภูเก็ต ในบรรจุภัณฑ์รูปตึกชิโนโปรตุกีส

ขนมโบราณของจังหวัดภูเก็ต ด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นและทรงคุณค่า นั้นก็คือ สถาปัตยกรรมชิโนโปรตุกีส วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด ในอดีต โดยได้ถอดแบบมาจากตึกโบราณที่มีชื่อเสียง ตลอดจนเรื่องราวที่น่าสนใจ ผ่านบรรจุภัณฑ์กล่องรูปตึกชิโนโปรตุกีส ภายในบรรจุขนมโบราณที่หาทานได้ยาก อีกทั้งเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชน และ ยังเป็นการสืบสานสูตรขนมโบราณจากทายาทเจ้าของสูตร

นอกจากนี้ กล่องบรรจุภัณฑ์รูปตึกโบราณ ยังสามารถนำมาต่อกันเป็นเมืองภูเก็ตโบราณในสมัยอดีต นอกจากจะเสริมสร้างจินตนาการที่ดีให้กับเยาวชนแล้ว พร้อมกันนี้การสะสมยังช่วยลดปริมาณขยะโลก เรียกได้ว่า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย จนได้รับรางวัลชนะเลิศมากมาย จากหลายๆ สถาบัน ทั้งในและต่างประเทศ เช่น  รางวัล G- MARK จากประเทศญี่ปุ่น รางวัล ASIA STAR AWARDS จากประเทศบังคลาเทศ  รางวัล DE MARK จากประเทศไทย รางวัล THAI STAR AWARDS จากประเทศไทยเป็นต้น

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.