ผ้าไหมไทยก้าวไกลสู่ตลาดโลก “บ้านนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์” สืบทอดภูมิปัญญา เสริมความเข้มแข็งธุรกิจและชุมชน

buriramsilk14-4

             ผมได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการจัดการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อพัฒนาชุมชน สู่ตลาดโลก โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณแสงเดือน จันทร์นวล ผู้นำ “กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์” จังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งผลิตผ้าไหมจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชน จากกลุ่มทอผ้าและสนับสนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผลิตสินค้าเกี่ยวกับไหมทุกชนิด ส่งไปยังตลาดที่กำลังซื้อสูง ของแบรนด์ชั้นนำ ตลาดธุรกิจผ้าไหม รวมถึงการจำหน่ายทั่วไปทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก        ที่นอกจากจะเป็นการรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างผลดีทางด้านเศรษฐกิจ ให้กับชุมชนจนถึงประเทศแล้วยังได้เผยแพร่ภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่สากลด้วย

“กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์” จัดตั้งโดย คุณแสงเดือน จันทร์นวล เป็นหลานตาของนายตุ้มทอง จีนไธสง และนางประจวบฯ ผู้เป็นมารดา ซึ่งต่างมีฝีมือในการทอผ้าไหมเป็นอย่างดี จึงได้เป็นผู้สืบทอดปณิธานที่จะทำให้การทอผ้าไหมเป็นอาชีพที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในท้องถิ่นที่บ้านนาโพธิ์การจัดตั้ง“กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์” เริ่มจากสมาชิก จำนวน ๑๖ คน   และขยายกลุ่มโตขึ้นเรื่อยๆ จนมีสมาชิก ๙๐๐ คน ใน ๑๗ หมู่บ้าน มีคณะกรรมการกลุ่ม มีสมาชิกเป็นผู้ผลิต และคุณแสงเดือนฯ เป็นผู้นำกลุ่ม ทำการตลาด ทำให้กลุ่มโตขึ้นเรื่อยๆ มียอดสั่งซื้อจำนวนมาก จนใน พ.ศ. ๒๕๔๖ เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยอดการสั่งซื้อลดลง ส่งผลกระทบอย่างแรงกับกลุ่ม จนผู้นำกลุ่มต้องตัดสินใจยุติการดำเนินงาน    แต่คุณแสงเดือนฯ ยังไม่หยุดความตั้งใจ ใน พ.ศ. ๒๕๔๙ และได้สร้างกลุ่มขึ้นมาใหม่ จัดตั้งเป็นกลุ่มที่มีรูปแบบการทำงานในเชิงธุรกิจ แต่ไม่ได้ทิ้งความเป็นกลุ่มที่จะช่วยพัฒนาคนจำนวนมากในการสร้างอาชีพและรายได้ สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับชุมชน รูปแบบของธุรกิจที่ตั้งใหม่จึงเป็นการตั้งองค์กร ๒ องค์กร คือตั้ง “ร้านผ้าตุ้มทอง” เพื่อทำธุรกิจจำหน่ายผ้าไหม และ“กลุ่มช่างทอผ้าบ้านนาโพธิ์” เพื่อทำการผลิตควบคู่กันไป  ด้วยการผลิตผ้าไหมจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชน จากกลุ่มทอผ้าและสนับสนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผลิตสินค้าเกี่ยวกับไหมทุกชนิด ส่งไปยังตลาดที่กำลังซื้อสูง ของแบรนด์ชั้นนำ ตลาดธุรกิจผ้าไหม รวมถึงการจำหน่ายทั่วไปทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก

buriramsilk14-6

buriramsilk14-7

buriramsilk14-8

จากการดำเนินงานของคณแสงเดือนฯ ทำให้ชุมชนมีรายได้เข้ามา ๑๕-๒๕ ล้านบาทต่อปี มีรายได้เข้าประเทศจากการส่งออกของผลผลิตถึง ๙๙% จากผลงานของคุณแสงเดือนฯ และฝีมือของสมาชิกในกลุ่มทำให้คุณแสงเดือนฯ และกลุ่มได้รับรางวัลมากมาย เช่น รางวัลพระราชทานที่ได้จากการประกวดผ้าไหม จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ, รางวัลผู้หญิงเก่งปี ๒๕๕๑ รับพระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ, รางวัล Prime Minister’s Export Award ๒๐๑๒, รางวัล KTB Award, รางวัลศิลปินพื้นบ้านอีสาน และ รางวัลชนะเลิศการประกวดผ้าไหมสร้างสรรค์ปี ๒๕๕๖ นอกจากนี้ยังได้รับความสนใจจากวงการสิ่งทอ นักออกแบบชื่อดังจากประเทศต่างๆ ผู้ประกอบการธุรกิจสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านผ้าไหมของไทย จากผู้สนใจทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน คุณแสงเดือนฯ และกลุ่มช่างทอผ้าบ้านนาโพธิ์ ยังคงมีความตั้งใจของที่จะสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับชุมชน รวมถึงรักษาสืบทอดผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของไทย สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจทั้งธุรกิจที่ได้จัดตั้งขึ้นและชุมชน ให้ประสบความสำเร็จควบคู่กัน

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>