งานฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รอบปฐมทัศน์

passion4life0814-15 passion4life0814-14 passion4life0814-13 passion4life0814-12 passion4life0814-11passion4life0814-9passion4life0814-10

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี   พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในการฉายภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ              สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ รอบปฐมทัศน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย รอยัล แกรนด์ เธียเตอร์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่ง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดทำขึ้น

ในการนี้ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ ประธานคณะทำงานกำกับและควบคุมการจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ              สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เข้าถวาย  DVD ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ๔ เรื่อง และนำชมนิทรรศการภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ

ในรอบปฐมทัศน์ นี้ ได้จัดฉาย จำนวน ๒ เรื่อง ความยาวเรื่องละประมาณ ๓๐ นาทีประกอบด้วย ๑) ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ภาคเหนือ เรื่อง “ด้วยรัก” (Because of Love) และ๒) ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ภาคใต้ เรื่อง “เสียงจากแดนใต้” (Sound of the South) ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ทั้ง ๒ เรื่องดังกล่าวข้างต้น เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการดำเนินการของคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ     พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา    ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ได้จัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน ๒ เรื่อง ได้แก่ ๑) ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เรื่อง “ชัยชนะบนแผ่นดินอีสาน” และ ๒) ภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ พื้นที่ภาคกลาง เรื่อง “ทศวรรษแรกของการทรงงาน” ดังนั้น การจัดสร้างภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง ๒ เรื่อง จึงเป็นการประมวลพระราชกรณียกิจ พระมหากรุณาธิคุณ และน้ำพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และนำเสนอให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และน้อมรำลึกถึง     พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ

passion4life0814-8

ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ฯพณฯองคมนตรี คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ราชเลขาธิการ รองราชเลขาธิการ ราชเลขานุการและรองราชเลขานุการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปลัดกระทรวง อธิบดี ทหาร ตำรวจ พลเรือน สื่อมวลชน นักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง รวมทั้งนักเรียนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากองค์กรต่างๆ คณะทำงานผู้จัดสร้างฯ รวมทั้งผู้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากภาคต่างๆ ที่นำมาจัดสร้างเป็นภาพยนตร์และสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย   เข้าร่วมรับชมในโอกาสนี้ด้วย

passion4life0814-7passion4life0814-2

ในส่วนของการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ทั้ง ๔ เรื่อง นั้นจะเริ่มฉายในวันที่ ๑๐ – ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๙.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต รวมทั้งรับชมได้จากสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ สิงหาคม   และสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลและเคเบิ้ลทีวีต่างๆ     นอกจากนี้ชาวไทยในต่างประเทศสามารถชมออนไลน์ผ่านทาง YouTube ช่อง The National Identity Office ตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป

ขอเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมชมภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติฯ ทั้ง ๔ เรื่องดังกล่าว  ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และร่วมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม   พระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้โดยพร้อมเพรียงกัน

passion4life0814-6

passion4life0814-5

passion4life0814-4

 

p5

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2019 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.