“ในสวนฝัน” ผสานใจภักดิ์ แด่ อัคราภิรักษศิลปิน การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ  การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗   คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส ได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยศิลปินแห่งชาติ เรื่อง “ในสวนฝัน” ผสานใจภักดิ์ แด่อัคราภิรักษศิลปิน ขึ้น โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี   พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในรอบพิเศษ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ทั้งนี้ ผู้ร่วมงานประกอบด้วย คณะรักษาความสงบแห่งชาติ รองราชเลขาธิการ ผู้บริหารจากภาครัฐ เอกชน ศิลปินแห่งชาติ ศิลปินจากทุกแขนง สื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ เฝ้ารับเสด็จ พร้อมร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้

การแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

การจัดแสดง ดังกล่าว  ได้จัดขึ้นเพื่อให้ศิลปินแห่งชาติทุกสาขาได้ร่วมถ่ายทอดผลงานอันหลอมรวมองค์ความรู้ศาสตร์และศิลป์แขนงต่างๆ ทั้งด้านวรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง สร้างสรรค์เป็นการแสดงทางวัฒนธรรม เผยแพร่งานศิลป์ของศิลปินแห่งชาติสู่ประชาชนอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้ เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ สมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ และอีกส่วนหนึ่งนำเข้ากองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เพื่อใช้ดำเนินงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันงดงามของชาติ

ในสวนฝัน” เป็นละครเวทีที่ร้อยเรียงบทประพันธ์ต่างๆ ของศิลปินแห่งชาติ  ซึ่ง ประภัสสร เสวิกุล  ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ได้ประพันธ์บทการแสดง ด้วยการเชื่อมโยงสอดผสานเป็นเรื่องเดียวกัน ถ่ายทอดความงดงามจากวรรณกรรมและบทเพลงของศิลปินแห่งชาติ ลำดับตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นำเสนอผ่านรูปแบบของการแสดงจากวรรณกรรม จิตรกรรม เพลง ละครเวที ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติ ตามช่วงเวลาต่างๆ ที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

นักแสดง ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ แขนงต่างๆ ศิลปิน นักแสดงร่วมสมัย เป็นจำนวนมาก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในครังนี้ .. กำกับการแสดงโดย สุประวัติ ปัทมสูต ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง 

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ

…………………………………………………………………………………..

“ในสวนฝัน”  

การแสดงจะเริ่มด้วยเหตุการณ์ใน พ.ศ. ๒๔๘๐ ต่อด้วยยุคสงครามอินโดจีน ถึงสงครามโลกครั้งที่สอง พ.ศ. ๒๔๘๒ – ๒๕๘๘ ที่บ้านเมืองได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง แต่สิ่งที่ช่วยพยุงจิตใจของผู้คนในยามนั้นก็คือ ละครเวที  เมื่อสงครามสงบลงก็เป็นยุคของภาพยนตร์ไทย และต่อด้วยยุคพัฒนา พ.ศ. ๒๕๐๐  ที่ความเจริญเริ่มขยายตัวสู่ท้องถิ่นที่ห่างไกล ตามมาด้วยยุคสงครามเวียดนาม ประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๓ ที่สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพ ในประเทศไทย จนเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงในสมัย ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ และการกลับสู่เมืองของนักศึกษาที่หลบหนีเข้าป่าหลังเหตุการณ์ ๖ ตุลาคม ๒๕๑๙ จากนั้น บ้านเมืองก็คืนสู่ความสงบสุข และผู้คนหาความเพลิดเพลินจากการชมละครโทรทัศน์

ละครเวที “ในสวนฝัน” เป็นการร่วมใจของศิลปินแห่งชาติทั้ง ๓ สาขา คือ วรรณศิลป์ ทัศนศิลป์ และศิลปะการแสดง ที่นำวรรณกรรมชิ้นเอกระดับ “วรรณกรรมแห่งชาติ” ของศิลปินแห่งชาติ อาทิ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เรื่อง สี่แผ่นดิน, ก.สุรางคนางค์ เรื่อง บ้านทรายทอง, สุวัฒน์ วรดิลก เรื่อง สวรรค์มืด , พนมเทียน เรื่อง จุฬาตรีคูณ , ทมยันตี เรื่อง คู่กรรม , กาญจนา นาคนันทน์ เรื่อง ผู้ใหญ่ลีกับนางมา, โบตั๋น เรื่อง ตะวันชิงพลบ , ว.วินิจฉัยกุล เรื่อง แต่ปางก่อน , ประภัสสร เสวิกุล เรื่อง เวลาในขวดแก้ว , มกุฎ อรฤดี เรื่อง ผีเสื้อและดอกไม้ แล้วยังจะได้ฟัง อ.เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ อ่านบทกวี “เพียงความเคลื่อนไหว”  และ สุรชัย จันทิมาธร (น้าหงา คาราวาน) มาร้องเพลง “คืนรัง”  โดยฉากสำคัญจะเป็นจิตรกรรมจากฝีมือของ อ.จักรพันธุ์ โปษยกฤต ,  ดร.กมล ทัศนาญชลี , อ.ทวี รัชนีกร , ดร.ปรีชา เถาทอง , อ.ธงชัย รักปทุม และภาพถ่ายของ อ.วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร ซึ่งศิลปินหลายท่าน จะขึ้นวาดภาพสดๆ บนเวทีด้วย

ด้านศิลปะการแสดง นำโดย พิศมัย วิไลศักดิ์ ที่รับบทเด่นตลอดเรื่อง คู่กับ อุษามณี (ขวัญ) ไวทยานนท์, ภณัฐ สุจิรังกุล และ กาญจน์เกล้า (เกรซ) ด้วยเศียรเกล้า แล้วยังมีสุดยอดนักร้อง เช่น สุเทพ วงศ์กำแหง, ชรินทร์ นันทนาคร, สวลี ผกาพันธุ์, จินตนา สุขสถิตย์, ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ร่วมด้วยนักร้องชั้นนำ เช่น ฉันทนา กิติยพันธุ์, ปกรณ์ พรพิสุทธิ์, สุชาติ ชวางกูร, วสุ แสงสิงแก้ว (จิ๊บ ร.ด.), จำรัส เศวตราภรณ์ , อ๊อด คีรีบูน , อิสริยา คูประเสริฐ,  พงษ์สิทธิ์ คำภีร์,  ธีรนัย ณ หนองคาย, วงแฮมเมอร์  และนักร้องดาวรุ่ง เช่น พัดชา เอนกอายุวัฒน์, (อุ๊บอิ๊บ) กนกวรรณ อินทรพัฒน์, วีรคณิศร์ กานต์วัฒนกุล (แม็ค AF), ณัฏฐพัชร วิพัธครตระกูล (ปุยฝ้าย AF), ตุ้ย-รอน-ซานิ-โบว์ AF รวมทั้ง พีระพัฒน์ เถรว่อง จากผลงานการประพันธ์เพลงของศิลปินแห่งชาติ เช่น ท่านผู้หญิงพวงร้อย อภัยวงศ์, สง่า อารัมภีร, สมาน กาญจนผลิน, ชาลี อินทรวิจิตร, สุรพล โทณวณิก และครูเพลง เช่น เอื้อ สุนทรสนาน, แก้ว อัจฉริยกุล รวมด้วยนักแต่งเพลงร่วมสมัย บอย โกสิยพงษ์ แต่งบทเพลงใหม่ประกอบการแสดงในครั้งนี้ด้วย (ขอขอบคุณข้อมูลการแสดงและภาพการแสดงบนเวทีจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม )

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>