เยือนอาณาจักรพุกาม มหานครแห่งทะเลเจดีย์

 

pagan-kingdom-drphot-9

อาณาจักรพุกาม (Pagan Kingdom) เป็นอาณาจักรโบราณที่เคยรุ่งเรืองมากในอดีต ช่วง พ.ศ. 1587 – 1830 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิรวดี พุกามเป็นอาณาจักรและราชวงศ์แห่งแรกในประวัติศาสตร์พม่า ได้รับการสถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ โดยทำสงครามกับชาวมอญที่อยู่ทางใต้ พุกามมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ตะริมันตระปุระ” หมายความว่า เมืองที่ปราบศัตรูราบคาบ

อาณาจักรพุกามนั้นมีความเจริญสูงสุดในพุทธศตวรรษที่ 16 ถือได้ว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรพุกาม เพราะกษัตริย์ในราชวงศ์นี้ล้วนมีความศรัทธาในศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก กษัตริย์ส่วนใหญ่นิยมสร้างเจดีย์ เพื่อเสริมสิริมงคล สำหรับธรรมเนียมการสร้างเจดีย์ เจดีย์องค์ใหญ่สุดจะเป็นเจดีย์ที่กษัตริย์ทรงสร้าง และองค์ที่มีขนาดเล็กถัดมา เป็นการสร้างโดยเหล่าเสนาบดี ที่มีตำแหน่ง ลดหลั่นลงมาตามบรรดาศักดิ์ มากขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เมืองพุกามขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลเจดีย์ กล่าวกันว่า ในอดีตจำนวนเจดีย์ที่แท้จริงนั้นมีนับหมื่นองค์ ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนมหาศาลมากเมื่อเทียบกับจำนวนเจดีย์ในปัจจุบัน ที่ได้เสื่อมสลายไปตามเวลา เจดีย์ที่ยังคงอยู่นั้น ส่วนใหญ่มีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ เนื่องจากพุกามเป็นเขตแล้ง ทำให้เจดีย์ไม่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติใดๆ อีกทั้งชาวพม่าก็ถือคติศรัทธาเจดีย์อย่างเคร่งครัด

pagan-kingdom-drphot-7

พุกามได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งเจดีย์ ต่อมาได้รับขนานนามว่าเมืองแห่งทะเลเจดีย์ สี่พันองค์ เพราะได้พบเจดีย์มากมายถึง 4,446 องค์ ปัจจุบันเหลือแค่เพียง 2,217 องค์ เจดีย์แห่งแรกของพุกามคือ เจดีย์ชเวสิกอง สร้างโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ ปฐมกษัตริย์แห่งอาณาจักรพุกาม นอกจากเจดีย์ชเวสิกองแล้ว ยังมีเจดีย์สำคัญ ๆ อีกหลายองค์และวัดสำคัญ ๆ อีกเช่น เจดีย์ชเวซันดอ, อานันทวิหาร, เจดีย์ตะเบียงนิว, วัดพะยาตองซู เป็นต้น

pagan-kingdom-drphot-15

ปัจจุบันรัฐบาลพม่า อยู่ระหว่างเสนอชื่อให้พุกาม เป็นเมืองมรดกโลกทางศิลปวัฒนธรรม  ซึ่งรายได้หลักของเมืองคือ การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม มีนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกมาเยือนตลอดทั้งปี
ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

 

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.