การจัดแสดงโขนพระราชทานชุด ศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ

 

prathep-2014

     สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ รอบปฐมทัศน์ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย   ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดการแสดงโขนขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ “โขน” วิจิตรนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบไป โดยการแสดงโขนในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๗

การจัดแสดงโขนพระราชทาน ชุด ชุดศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ

การจัดแสดงโขนพระราชทาน ชุด ชุดศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ

การจัดแสดงโขนพระราชทาน ชุด ชุดศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ

การจัดแสดงโขนพระราชทาน ชุด ชุดศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงมีพระราชเสาวนีย์ ให้อนุรักษ์โขน ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทย เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมตามแบบประเพณี  ที่งดงามเต็มรูปแบบ นับเป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ที่มีส่วนช่วยสืบสานและอนุรักษ์มรดกของชาตินี้เอาไว้ รวมถึงผู้แสดงที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความตั้งใจในการสืบทอดศิลปะการแสดงชั้นสูงสำคัญของชาติ ที่ต้องช่วยกันรักษาไว้ให้มีอยู่สืบไป

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ  

………………………………………………………………………………………………  

เรื่องย่อ  ชุด ศึกอินทรชิต ตอน นาคบาศ

 

           drphot221114-2โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ นี้ ดำเนินตามบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๑ เป็นหลัก โดยปรับให้เหมาะสมกับการแสดงในบางจุดผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีฉากอันวิจิตรตระการตา ๕ ฉากใหญ่สำคัญที่ใช้เทคนิคการแสดงสมัยใหม่เข้าผสมผสานเพื่อให้การแสดงตื่นเต้นเร้าใจยิ่งขึ้น ได้แก่ ฉากท้องพระโรงกรุงลงกา ฉากพลับพลาพระรามเชิงเขามรกต ฉากโพรงไม้โรทัน ฉากสนามรบ และฉากสงคราม

อินทรชิตเป็นโอรสทศกัณฐ์กับนางมณโฑ เดิมชื่อรณพักตร์ ได้บำเพ็ญตบะขอพรจากเทพเจ้า ทั้งสามเมตตาลงมาประทานพรและมอบอาวุธวิเศษให้แก่รณพักตร์ พระอิศวรประทานศรพรหมาศ และประทานพรให้แปลงกายเป็นพระอินทร์ได้ พระพรหมประทานศรนาคบาศและประทานพร ขออย่าให้ตายบนพื้นดินแม้ศีรษะตกบนพื้นดินจะเกิดไฟใหม้ทั่วจักรวาล ต้องได้พานแว่นฟ้าจาก พระพรหมไปรองรับศีรษะอินทรชิตเท่านั้น พระนารายณ์ประทานศรวิษณุปานัม เมื่ออินทรชิตได้ศร ทั้งสามเล่มได้ไปทำสงครามชนะพระอินทร์ จึงชื่อว่า อินทรชิต

เมื่อทศกัณฐ์ได้ลักนางสีดามาไว้ที่กรุงลงกา พระรามได้กรีฑาทัพวานรมาทำสงครามจนติด เมืองลงกา ทศกัณฐ์ใช้ญาติวงศ์พงศาออกรบก็ตายสิ้น จึงให้อินทรชิตผู้เป็นโอรสออกรบ อินทรชิต จึงขอไปชุบศรนาคบาศที่โพลงไม้โลทัน เรียกพญานาคขึ้นมาคายพิษใส่ศรเพื่อให้มีฤทธิ์ ขอให้ “วิรุญมุข” โอรสท้าววิรุญจำบัง ออกรบขัดตาทัพไว้ก่อนเพื่อไม่ให้กองทัพพระรามสงสัย

ฝ่ายกองทัพพระราม ได้ยินเสียงกองทัพอื้ออึงมาจึงตรัสถามพิเภกว่า ผู้ใดเป็นแม่ทัพออกรบ พิเภกทูลว่า วิรุญมุขยักษ์กุมารยกกองทัพออกมารบ อินทรชิตไปชุบศรนาคบาศ ให้ชามพูวราช ไปทำลายพิธีชุบศรนาคบาศ พระรามจึงใช้ให้พระลักษมณ์ยกกองทัพวานร ออกไปรบกับวิรุญมุข และสั่งให้ชามพูวราชไปทำลายพิธีชุบศรของอินทรชิต

ชามพูวราชจึงเหาะไปยังโพลงไม้โลทันแปลงกายเป็นหมีใหญ่ ไปกัดทำลายไม้โลทันจนหัก ลงอินทรชิตกริ้วจนเสียพิธีไล่ตีหมีแปลง ชามพูวราชจึงคืนร่างเดิมเยาะเย้ยอินทรชิต แล้วจึงเหาะ กลับพลับพลา

ฝ่ายวิรุญมุขยกกองทัพเข้ารบกับพระลักษมณ์ ใช้มนต์กำบังกายขี่ม้าเข้าแทงฝูงลิงล้มตาย เป็นจำนวนมาก พระลักษมณ์จึงตรัสถามพิเภก พิเภกทูลให้ยิงศรเป็นข่ายเพชรจับตัววิรุญมุข พระลักษณ์จึงแผลงศรจับได้วิรุญมุข แล้วเฆี่ยนสักหน้าประจาน แล้วปล่อยตัวกลับไปลงกา

วิรุญมุขจึงหนีกลับไปลงการะหว่างทางพบกองทัพอินทรชิต อินทรชิตให้วิรุญมุขแปลงกาย เป็นอินทรชิตคุมกองทัพไปรบกับพระลักษมณ์ อินทรชิตเหาะขึ้นไปซ่อนบนอากาศเพื่อรอจังหวะแผลงศร สังหารข้าศึก

วิรุญมุขแปลงกายเป็นอินทรชิต คุมกองทัพเข้ารบกับพระลักษมณ์ อินทรชิตตัวจริงเห็นได้จังหวะ จึงแผลงศรนาคบาศ กลายเป็นพญานาคเข้ามัดพลวานรและมัดพระลักษมณ์สลบลงทั้งกองทัพ เหลือเพียงพิเภกที่ไม่ถูกศรนาคบาศ อินทรชิตกริ้วพิเภกมากจึงเข้าไล่ตีพิเภก พิเภกจึงหนีกลับไปทูล พระราม

พระราม พิเภก นิลนนท์ออกมาดูกองทัพเห็นพระลักษมณ์และพลวารถูกนาคมัดสลบลง เข้าใจว่าสิ้นชีวิต จึงเข้ากระชากฉุดนาคที่มัดพระลักษมณ์ออก  พิเภกทูลให้พระรามแผลงศรไปเรียก พญาครุฑ มาจับนาคกองทัพก็จะฟื้น พระรามจึงแผลงศรไปเรียกพญาสุบรรณครุฑพาหนะของ พระนารายณ์มาขับไล่นาค และจับนาคจนกองทัพฟื้นขึ้นทั้งกองทัพ

 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2022 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.