ร่วมสืบสานตำนานเพลงไทย เป็นคณะกรรมการตัดสินการขับร้องเพลงชิงถ้วยพระราชทาน “ศาลาเฉลิมกรุง…สืบสานตำนานเพลง”

     chalernkrung-music-drphot-13  

       โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง…สืบสานตำนานเพลง” เป็นโครงการคุณภาพ ที่สร้างความฝัน…สู่ความจริง…เป็นหนึ่งนักร้องที่ดีมีคุณภาพระดับประเทศ บนเวทีโรงมหรสพหลวง ศาลาเฉลิมกรุง ที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ ๑๔ เพื่อเปิดโอกาสให้คนสร้างฝัน…ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นหนึ่งนักร้องที่ดีมีคุณภาพ ในเวทีอันทรงเกียรติ สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีใจรักและมีความสามารถในด้านการร้องเพลง ก้าวเข้าสู่อนาคตในการเป็นนักร้องที่มีคุณภาพในวงการเพลงไทย

           ผมได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการสืบสานตำนานเพลงไทย ภายใต้โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง…สืบสานตำนานเพลง” นี้ มาตั้งแต่ปีแรก จนถึงครั้งนี้ ซึ่งเป็นปีที่ ๑๔ พร้อมด้วยศิลปินแห่งชาติ ครูเพลง และศิลปิน ผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่อชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

chalernkrung-music-drphot-3

ในการตัดสินได้มีการประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการแข่งขัน การคัดเลือก และการตัดสิน เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงอันทรงคุณค่า โดยมี ศิลปินแห่งชาติ อาทิ ครูสุเทพ วงศ์กำแหง , ครูชาลี อินทรวิจิตร / ศิลปิน : ครูเพลง อาทิ ครูจงรัก จันทร์คณา , อ.วิรัช อยู่ถาวร , คุณนันทวัน สุวรรณปิยะศิริ / คุณทิพวรรณ ปิ่นภิบาล / ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณเยาวลักษณ์ แพ่งสภา , คุณปิ่นศิริ ศิริปิ่น, คุณนฤมล ล้อมทอง และศิลปิน นักแต่งเพลง ผู้ทรงคุณวุฒิ อีกหลายท่าน

chalernkrung-music-drphot-6

         การประกวดขับร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต ในโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง…สืบสานตำนานเพลง” เป็นการประกวดบรรเลงดนตรีโดย วง BIG BAND วงเฉลิมราชย์ ณ เวทีศาลาเฉลิมกรุง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับ การก้าวขึ้นเป็นนักร้องอาชีพที่มีคุณภาพ โดยผู้ชนะเลิศทั้งประเภทชายและหญิง จะได้เข้าเฝ้าเพื่อรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ต่อไป

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ 

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>