สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย กับ โขนศาลาเฉลิมกรุง


ผมได้ไปชมโขนมาครับ คราวนี้เป็นโขนของศาลาเฉลิมกรุง คราวนี้จับเรื่องรามเกียรติ์  ใช้ชื่อตอนว่า หนุมานชาญกำแหง ณ ศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวงของไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จรรมนง แสงวิเชียร กรรมการบริหารศาลาเฉลิมกรุง ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ศาลาเฉลิมกรุงยังได้จัดครูโขนบรรยายความเป็นมาของการแสดงโขนด้วย

โขนเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย เกิดจากการประสานการ ละเล่น โบราณ ๓ ประเภท เข้าด้วยกัน คือ การเล่นชักนาค ดึกดำ บรรพ์ การละเล่นกระบี่กระบองและการเล่น หนังใหญ่ รวมทั้งบทร้องและการรำที่มาจากละครใน

เดิมผู้แสดงต้องสวมหัวโขนเป็นหน้ากากปิดหน้าทั้งหมดจึงต้อง มีผู้ออกเสียงแทนผู้แสดง เรียกกันว่า คนพากย์เจรจาโดยผู้แสดง ต้องรำทำท่าเต้น และแสดงอิริยาบถไป ตามคำพากย์เจรจาและ บทขับร้องจากลูกคู่และต้นเสียง ที่ร้องบทให้ ต่อมามีวิวัฒนาการ ให้ผู้แสดงที่แสดงเป็น มนุษย์ ทั้งชาย และหญิง รวมทั้งเทวดา นางฟ้า สวมแต่ศิราภรณ์โดยไม่ต้องสวมหัวโขนเหมือนยักษ์และ ลิงแต่ยังคงมี ผู้พากย์และเจรจาแทนตัวโขนอยู่เช่นเดิม

เรื่องที่นิยมใช้แสดงโขนคือ “ รามเกียรติ์ ” ซึ่งมีเค้าโครงเดิม จากมหากาพย์รามายณะของอินเดีย  เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากปางหนึ่งของพระนารายณ์ ที่อวตารลงมาเป็นมนุษย์ คือพระรามเพื่อ ดับทุกข์เข็ญ แก่ปวงเทพเทวดา และมวลมนุษย์ที่ถูกเหล่าอสูร เบียดเบียน อันได้แก่ทศกัณฐ์ พญายักษ์ เจ้ากรุงลงกา

chalermkrung3

โขนตอน หนุมานชาญกำแหง นี้   มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นอยู่ในโครงการ “ โขนศาลา เฉลิมกรุง ” เพื่อเฉลิมฉลองในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเพื่อร่วมทำนุบำรุง และสืบสานศิลปะการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยให้เป็นที่ประจักษ์ สู่สายตาประชาชนทั้งชาวไทยและประชาคมโลก รวมทั้งยังเป็นการดำเนินการตามรอยพระยุคลบาทในการ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ

นอกจากการจัดแสดง “ โขน ” ซึ่งเป็นนาฏกรรมชั้นสูงของ ไทยแล้ว สถานที่จัดแสดง คือ ศาลาเฉลิมกรุงก็เป็นโรงมหรสพ หลวง ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่ากึ่งศตวรรษเป็น เสมือนสถาบันสัญลักษณ์แห่งการนำเสนอศิลปวัฒนธรรมประจำ ชาติ ด้วยรูปแบบของการแสดงอันวิจิตรตระการตา และถูกต้อง ตามขนบจารีตแบบแผน ทำให้คนไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนไทยได้ตระหนัก ซาบซึ้ง และภาคภูมิใจในคุณค่าแห่ง ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ เป็นการสืบอายุศิลปะและศิลปินไทย ให้ดำรงอยู่อย่างยืนยาวและส่งผลดีต่อเกียรติภูมิของประเทศ

คณะของผม พร้อมด้วย คุณศรสุทธา  กลั่นมาลี นายกสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทย (ถั่วแระ เชิญยิ้ม) รวมถึง อาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้บริหาร นักธุรกิจ และคนรุ่นใหม่ต่างชื่นชมในการแสดงครั้งนี้ และต่างรู้สึกชื่นชมเป็นอันมาก อิ่มตาและอิ่มใจ กับความเป็นไทยของเราครับ

……………………………………………………………………………………………..

พจน์  ใจชาญสุขกิจ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.