เรียนรู้เรื่องสยามในสามชั่วโมง ที่มิวเซียมสยาม


ผมได้ ไปเยี่ยมชม มิวเซียมสยามมาครับ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้นี้ ตั้งอยู่บนถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการมีส่วนร่วมเป็นตัวสร้างความตื่นตาตื่นใจผสมผสานกับบรรยากาศแห่งความรู้ให้กับผู้ชมได้อย่างน่าสนใจ

จากแนวคิดของ นิทรรศการสไตล์ “เพลิน” (Play + Learn) เพื่อค้นหารากเหง้าความเป็นไทย  ตั้งแต่ครั้งสุวรรณภูมิ สยามประเทศ และประเทศไทยในปัจจุบัน ด้วยสื่อการเรียนรู้หลากรูปแบบที่จะกระตุ้นให้คิดและตั้งคำถาม และท้าทายให้หาคำตอบด้วยตนเอง

พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้นี้ตั้งอยู่ที่ย่านท่าเตียน เขตกรุงรัตนโกสินทร์ชั้นใน ด้านหลังพระบรมมหาราชวัง ซึ่งจากการสืบค้นทางโบราณคดีพบว่า บริเวณพื้นที่ตั้งอาคารหลังงามนี้ เคยเป็นที่ประทับของเจ้านายหรือเสนาบดี ในสมัย รัชกาลที่ 3 – รัชกาลที่ 5  มาก่อน ตัวพิพิธภัณฑ์อยู่ในตึกสไตล์ยุโรปหลังใหญ่ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งเคยเป็นที่ทำการกระทรวงพาณิชย์ ก่อนจะมาเป็นคลังความรู้ (Knowledge Center) เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการสืบค้นในด้าน โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ  ต่อไป

การเข้าชมครั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างดี จากหม่อมหลวงอรอำไพ พนานุรัตน์ ผู้จัดการพิพิธภัณฑ์ที่ได้จัดเจ้าหน้าที่ของมิวเซียมสยาม มาอธิบาย ให้รายละเอียดและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี … ทำให้ทราบว่า … การจัดแสดงนิทรรศการเป็นแบบ “เรียงความประเทศไทย” บอกเล่าถึงพัฒนาการ ของภูมิภาคอุษาคเนย์ นับตั้งแต่ 3,000 ปีก่อน จากสมัยแผ่นดิน สุวรรณภูมิ อารยธรรมต่างๆ ก่อนการรับวัฒนธรรมจากอินเดียและจีน เรื่อยมาจนถึงกำเนิดสยามประเทศและก้าวสู่ประเทศไทยในปัจจุบัน โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 3 ช่วง

ช่วงที่ 1 “สุวรรณภูมิ” เรื่องราวของดินแดนสุวรรณภูมิและประเทศไทยในปัจจุบัน ก่อนการรับพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูเข้ามา จนกระทั่งกลายเป็นศาสนาหลักจนถึงปัจจุบัน

ช่วงที่ 2 “สยามประเทศ” นำเสนอเรื่องกรุงศรีอยุธยา ซึ่งถือเป็นอาณาจักรใหญ่ที่ครอบคลุมดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันเกือบทั้งหมด อีกทั้งยังเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญในการกำเนิดขึ้นของ “สยามประเทศ”

ช่วงที่ 3 “ประเทศไทย” นำเสนอพัฒนาการของดินแดน ผู้คน และสังคมจากแบบจารีตมาสู่สังคมสมัยใหม่ในปัจจุบัน

ทั้ง 3 ช่วงดังกล่าว นำเสนอโดยอธิบายลึกลงไปถึงรายละเอียด ผ่านห้องนิทรรศการจำนวน 16 ห้อง และอีก 1 ห้องพิเศษ ที่จะเล่าถึงที่มาของมิวเซียมสยาม  บนอาคาร 3 ชั้น โดยวนจากชั้น 1 ต่อด้วยชั้น 3 แล้ววนไปปิดท้ายที่ชั้น 2 ดังนี้ ครับ

ชั้น 1

ตึกเก่าเล่าเรื่อง : ความเป็นมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นอาคารกระทรวงพาณิชย์

เบิกโรง : นำเข้าสู่การชมมิวเซียมสยาม ผ่านภาพยนตร์ สื่อและตัวละครต่าง ๆ

ไทยแท้ : ห้องแสดงเอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย

ชั้น 3

เปิดตำนานสุวรรณภูมิ : แสดงที่ตั้งของดินแดนสุวรรณภูมิ และวิธีการขุดค้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์

สุวรรณภูมิ : ความเป็นอยู่ของผู้คน การติดต่อกับต่างประเทศ และหลักฐานประวัติศาสตร์

พุทธิปัญญา : แสดงถึงสัจธรรมและหัวใจแห่งพระพุทธศาสนา

กำเนิดสยามประเทศ : เรื่องราวความเป็นมาอาณาจักรต่าง ๆ ในดินแดนสยาม

สยามประเทศ : ความเป็นอยู่ในสมัยอยุธยา เรือจำลองแบบต่าง ๆ ตั้งแต่เรือชาวบ้านถึงเรือพระราชพิธี

สยามยุทธ : การทำสงครามในสมัยอยุธยา กำลังพล และรูปแบบการรบ

ชั้น 2

แผนที่ : ลวดลายบนแผ่นกระดาษ บอกอาณาเขตพื้นที่ไทยในสมัยต่าง ๆ

กรุงเทพฯ ภายใต้ฉากอยุธยา : เมื่อสิ้นกรุงศรีอยุธยา ตั้งกรุงธนบุรี กรุงรัตนโกสินทร์ ชนชาติต่าง ๆ ในสยาม และการเปรียบเทียบความเหมือนระหว่างกรุงรัตนโกสินทร์ กับกรุงศรีอยุธยา

ชีวิตนอกกรุงเทพฯ : วิถีชีวิตของคนในชนบท  โดยมีเรื่องข้าวเป็นการเดินเรื่อง

แปลงโฉมสยามประเทศ : การเปลี่ยนแปลงสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 ถนนสายแรก

กำเนิดประเทศไทย : เหตุการณ์สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย

สีสันตะวันตก : นานาวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาในไทย

เมืองไทยวันนี้ : อุโมงค์กระจกขนาดใหญ่ มีโทรทัศน์รายล้อม

มองไปข้างหน้า : ความคิดเห็นของผู้เข้าชม ด้วยระบบคอมพิวเตอร์แสดงข้อความบนผนัง

ที่นี่ต่างจากพิพิธภัณฑ์บรรยากาศแบบเดิมๆ ที่น่าเบื่อ จึงเหมาะกับทุกช่วงวัย ทั้ง เด็กๆ วัยเรียน วัยรุ่น หนุ่มสาว ผู้สูงอายุ ไม่ว่าคนไทยและชาวต่างชาติ  ในแต่ละจุดมีกิจกรรมมากมายเช่นการเล่นเกม ตอบปัญหา ตามหาปริศนา ทดลองประกาศข่าว แต่งตัวถ่ายภาพและอีกมากมาย

ประการสำคัญที่นี่สวยทุกมุมมองทั้งด้านนอกและด้านในทั้งรูปแบบที่มีอยู่เดิมและการตกแต่งใหม่ แถมอนุญาตให้ถ่ายรูปภายในอาคารและห้องจัดแสดงได้ แต่ขอเตือนว่าพยายามอย่าให้ไปรบกวนการเรียนรู้ หรือการเข้าชมของคนอื่นด้วย มิวเซียมสยามเปิดเวลา 10.00 – 18.00 น. ทุกวันเว้นวันจันทร์  Tel. 02 225 2777 / e-mail :  webmaster@ndmi.or.th

ผมใช้เวลาอยู่ที่นี่สามชั่วโมงเต็ม ตั้งแต่พิพิธภัณฑ์เปิด จนถึงเที่ยงได้เวลาอาหารกลางวัน นับเป็นสามชั่งโมงที่มีคุณค่า สำหรับเรียนรู้เรื่องสยาม … ปิดท้ายโปรแกรมวันนี้ ด้วยอาหารและเลือกสินค้าหลากหลายแถบท่าช้าง / ท่าพระจันทร์ นับเป็นอีกวันหนึ่งที่เติมสิ่งดีดีให้กับชีวิตครับ

……………………………………………………………………………………………………………….

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ


Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2019 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.