ตามรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนิน“ทุ่งมะขามหย่อง”

makhamyong-6

ภาพแห่งความประทับใจที่ ประชาชนนับหมื่นนับแสนคนจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อรอรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา กันอย่างเนืองแน่น เป็นบรรยากาศ ที่น่าประทับใจยิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นพสกนิกรใน จ.พระนครศรีอยุธยา หรือทุกแห่งในประเทศไทยนับหลายสิบล้านคน ต่างรอเฝ้าชมพระบารมีทั้งที่อยู่ตลอดพื้นที่สองฝั่งถนนที่จะรอรับเสด็จฯ  ผ่านรายทางและสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศ เมื่อ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

ผมได้มีโอกาส เดินทางมายังสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์นี้ครับ  …. ทุ่งขามหย่อง มีความสำคัญทั้งในทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ วิถีชีวิตของคนไทย และโดยเฉพาะพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ต่อพสกนิกร นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน

makhamyong-3

ทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งตั้งอยู่ที่ ต.บ้านใหม่ อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา เคยเป็นที่สู้รบในศึกของกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พร้อมด้วยพระมเหสี คือสมเด็จพระมหาสุริโยทัย ซึ่งแต่งพระองค์เยี่ยงพระมหาอุปราช และพระราชโอรส-พระราชธิดา ทรงช้าง ยกกองทัพไปยังทุ่งภูเขาทอง พระมหาจักรพรรดิทรงกระทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปร   ที่ทุ่งมะขามหย่องแห่งนี้  กระทั่งเกิดเหตุมีอันให้สมเด็จพระมหาสุริโยทัย ต้องพระแสงของ้าวของพระเจ้าแปร จนสิ้นพระชนม์บนคอช้าง เมื่อปี 2091 ในวันอาทิตย์ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 4  / นอกจากนี้  ยังได้มีบันทึกไว้ว่าสมเด็จพระนเรศวรยกพลออกมาปล้นค่ายพม่า และทรงคาบพระแสงดาบปีนเสาพะเนียดเข้าไปในค่ายข้าศึก ทำให้พระแสงดาบเล่มนั้นปรากฏนามว่าพระแสงดาบคาบค่าย นั่นเอง

ด้วยความสำคัญนี้เอง  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้มีพระราชดำริให้สร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย เพื่อชาวไทยได้รำลึกถึงวีรกรรมในครั้งนั้น และยังเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวาย ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ ในปี 2535 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อ 31 สิงหาคม 2534 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระศรีสุริโยทัย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2538   …  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบพระราชกรณียกิจ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายต่อหลายครั้ง  ครั้งที่สร้างความประทับใจให้ชาวอยุธยาและคนไทยทั่วประเทศมิรู้ลืม คือเมื่อครั้งที่ทรงเกี่ยวข้าวที่ทุ่งมะขามหย่อง ในปี 2539 นั่นเอง

ทุ่งมะขามหย่องแห่ง นี้ ยังเป็นหนึ่งในพื้นที่โครงการพระราชดำริ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้นำพื้นที่ทุ่งนาในตำบลบ้านใหม่ อ.พระนครศรีอยุธยา กว่า 250 ไร่ มาเป็นพื้นที่แก้มลิงมาตั้งแต่กลางปี 2538 ด้วยทรงห่วงใยพสกนิกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่ต้องเผชิญทั้งปัญหาน้ำ หลากและภัยแล้ง ทุ่งมะขามหย่อง จึงเป็นที่รองรับน้ำที่สำคัญ และในปี 2549 เมื่อเกิดเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมขังในหลายจังหวัด ก็ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ผันน้ำเหนือจากแม่น้ำ เจ้าพระยาเข้ามาในทุ่งมะขามหย่อง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร  รวมถึงจากเหตุมหาอุทกภัยใหญ่ ที่ผ่านมา ทุ่งมะขามหย่องและบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ยังเป็นแหล่งพักพิงของประชาชนที่บ้านถูกน้ำท่วมนับพันชีวิต รวมไปถึงสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์ได้อาศัยอยู่หนีน้ำยาวนานนับเดือน

ทุ่งมะขามหย่อง หรือโครงการพระราชดำริทุ่งมะขามหย่อง หรือสวนพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย นอกจากเป็นแหล่งสำคัญทางประวัติศาสตร์ เป็นที่พึ่งพึงด้วยพระมหากรุณาธิคุณในยามเดือดร้อน วันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนให้ความสนใจมาเยี่ยมเยือน หลังจากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งล่าสุด  ทุ่งมะขามหย่อง …นับเป็นแหล่งรวมพลังจิตใจที่มีคุณค่าของชาวไทย ตามความหมาย ของทุ่งที่มีต้นมะขามอยู่กลางทุ่ง เป็นที่พักและกิจกรรมอันร่มเย็นของผู้คนโดยแท้ ครับ

…………………………………………………………………………………………………………………….

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2019 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.