Going Green @ Ampawa

ได้มีโอกาสนำผู้อบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่ รุ่นที่ 37  : ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  ที่ร่วมกันจัดโครงการ Going Green @  Ampawa  By MPR 37  ด้วยการมอบกล้าไม้และลงมือปลูกป่าชายเลนที่คลองโคน(คลองโคลน)  จ.สมุทรสงคราม  โดยมอบกล้าไม้ พร้อมมอบเงินสมทบเพื่อบูรณะวัดคลองโคน  วัดสำคัญของชุมชน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

         ผู้ใหญ่ชงค์ (นายไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ )แกนนำโครงการ “ป่าชายเลนบ้านคลองโคน” ได้เล่าให้กับคณะฟังว่า ย้อนอดีตไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว พื้นที่ถูกบุกทำลายจนเกือบสิ้นสภาพป่าชายเลน ทำให้สรรพสัตว์ชายฝั่งค่อยๆ สูญหายไป ชาวบ้านไม่สามารถทำประมงชายฝั่งได้ เลยส่งพ้นให้บางคนต้องทิ้งถิ่นฐานเพื่อไปรับจ้างหรือไปทำงานต่างถิ่น จึงมีแนวคิดในการร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูสภาพความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมา แม้ว่าใน ระยะแรกๆ
ก็ประสบกับปัญหาหลายประการ ทั้งการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่จะปลูก การอยู่รอดของพันธุ์ไม้หลังการปลูก  และการไม่รวมมือของชาวบ้านบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ  “ ซึ่งต้องใช้การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแบบปากต่อปากจนกระทั่งเกิดความเข้าใจและร่วมมือที่ดี  ต่อมาได้รับการตอบรับจากหน่วยงานของรัฐ ที่สำคัญก็คือ ความปลาบปลื้มให้กับชาวบ้านอย่างล้นพ้นก็คือ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปลูกป่าชายเลนคลองโคน จึงได้เสด็จมาปลูกป่าที่นี่ด้วยพระองค์เองต่อเนื่องกันหลายปี

         บอกตรงๆ เลยว่าชื่นชมในความร่วมมือของทุกคนมากๆ  ที่มีความตั้งใจอันดีและมีแนวคิด ด้านสังคม ในเรื่องการห่วงใยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งใจให้ ป่าชายเลนคลองโคนเขียวขจี  เพื่อสร้างอุดมสมบูรณ์ให้กับทรัพยากรชายฝั่ง ปลุกวิถีการทำประมงพื้นบ้านชายฝั่งให้กลับมาคึกคัก อีกครั้งหนึ่ง

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2019 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.