CAT | ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ รอบปฐมทัศน์ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดการแสดงโขนขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ “โขน” วิจิตรนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบไป โดยการแสดงโขนในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๗

, , Hide

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี และ มูลนิธิวัฒนธรรม ไทย-เยอรมัน จัดการแสดงONEGIN, Stuttgart Ballet, Germany ซึ่งได้รับความสนใจจาก แขกรับเชิญ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรชั้นนำจากหลายภาคส่วน ที่ชื่นชอบในศิลปการแสดงบัลเลต์และสื่อมวลชน จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงาน

No tags Hide

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมชมการแสดงทางวัฒนธรรม The Bollywood Musical on STAGE : TAJ EXPRESS, Mumbai, India ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็น รูปแบบ ในมิติใหม่แห่งการแสดง และการสื่อสารทางวัฒนธรรม ของอินเดีย ที่น่าจับตามอง

, , Hide

อาณาจักรพุกาม (Pagan Kingdom) เป็นอาณาจักรโบราณที่เคยรุ่งเรืองมากในอดีต ช่วง พ.ศ. 1587 – 1830 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอิรวดี พุกามเป็นอาณาจักรและราชวงศ์แห่งแรกในประวัติศาสตร์พม่า ได้รับการสถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธามังช่อ โดยทำสงครามกับชาวมอญที่อยู่ทางใต้ พุกามมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า “ตะริมันตระปุระ” หมายความว่า เมืองที่ปราบศัตรูราบคาบ

, Hide

พระมหามัยมุนี หรือ พระมหาเมี๊ยะมู่นี่ ที่มีความหมายว่า พระผู้เป็นที่เคารพสูงสุด หรือ ผู้รู้อันประเสริฐสุด หรือ มหาปราชญ์ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในห้าแห่ง ที่เป็นเบญจมหาบูชาสถาน อันมีความสำคัญสูงสุดของพม่า

Hide

Older posts >>

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.