CAT | ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ได้จัดงานประกาศเกียรติคุณบุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติขึ้น เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคล หน่วยงาน และโครงการดีเด่นของชาติ ณ อาคารถกลพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร

, , Hide

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬามวยไทย “THAI FIGHT” รอบชิงชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณเวทีมวยชั่วคราวท้องสนามหลวง

No tags Hide

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการจัดแสดงโขนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงอันเก่าแก่ของไทย อีกทั้งเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยให้อยู่สืบไป และในปี 2556 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้เลือกบท รามเกียรติ์ ชุด “กุมภกรรณ” ตอน “โมกขศักดิ์” มาจัดแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่ให้เป็นที่แพร่หลาย

, , Hide

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปิดงานบทเพลงแห่งแผ่นดินโครงการ “อัครดุริยะศิลปินราชสดุดี ๘๔ พรรษา” ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับ “เพลงพระราชนิพนธ์”   จัดโดย มูลนิธิหอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมสำนึกในพระเกียรติคุณผู้ทรงเป็นอัครศิลปินที่มีพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศทางด้านการดนตรี นิทรรศการแสดงเกี่ยวกับ พระอัจฉริยะภาพทางดนตรี, บทเพลงพระราชนิพนธ์ เครื่องดนตรีและวัตถุทรงคุณค่าส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่หาชมได้ยาก อาทิ สำเนาโน้ตเพลงลายพระหัตถ์ อัลโต้แซกโซโฟนที่เคยทรง และเครื่องเล่นแผ่นเสียง กระบอกเสียง รวมถึงแผ่นเสียงในสมัยรัชกาลที่ ๙ และการแสดงดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์ โดยวงดนตรี เฉลิมราชย์  ณ สวนอัมพร

, Hide

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง และมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส จัดการแสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง “นางเสือง” ขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ และนำรายได้จากการจัดงานทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล

No tags Hide

<< Latest posts

Older posts >>

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2019 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.