CAT | สรรหามาฝาก

คณะกรรมการโครงการ “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” กระทรวงพลังงาน นำผู้นำชุมชน และผู้การคัดเลือกจากทุกภาค ทั่วประเทศ ศึกษา ดูงานในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” และ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พร้อมร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน” จากการเข้าร่วมศึกษา ดูงานในโครงการตามพระราชดำริดังกล่าว และร่วมเรียนรู้ จากประสบการณ์ ความสำเร็จ ความล้มเหลว ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ภูมิปัญญาระหว่างกัน … ในฐานะของกรรมการโครงการฯ ผมได้ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน และร่วมเวทีแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ ในครั้งนี้ด้วย …

Hide

ผมได้เข้าร่วมชมการแสดงบัลเลต์ Romeo and Juliet ผลงานอมตะระดับโลกของ William Shakespeare โดยคณะ Geneva Ballet จากสวิตเซอร์แลนด์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการแสดง ครั้งนี้มี Sergei Prokofiev เป็นผู้ประพันธ์ดนตรี Philippe Cohen เป็นผู้อำนวยการแสดง Tobias Richter เป็นผู้อำนวยการทั่วไป และ Joëlle Bouvier เป็นผู้ออกแบบท่าเต้น ใช้ระยะเวลาในการแสดง ความยาว 1.20 ชั่วโมง

, , Hide

ผม ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาพิจารณา ศูนย์เรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ภูเก็ตมาครับ …. โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณวิรวัฒน์ – คุณพรทิพย์ เปี่ยมวิวัตติกุล ประธาน,กรรมการผู้จัดการบริษัทพรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด

No tags Hide

             ผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยศึกษาดูงานทางด้านสื่อ การส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับการต้อนรับและแลกเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการรับมือและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและวัฒนธรรมรวมถึงด้านศาสนา อาทิ  Woralux Bangprasert : General Mannager Burasari Heritage Lungprabang, Michel Hogan : Executive Chef JW Marriott, เจ้าอาวาสของพระอารามสำคัญ 7 แห่งในหลวงพระบาง เพื่อร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม workshop งานบริการ อาหารไทย กิจกรรมทางวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ ยังได้จัดชุดยารักษาโรคและปัจจัยที่จำเป็นถวายให้แก่ พระภิกษุ ตามวัด อารามต่างๆ ในแขวงหลวงพระบางด้วย

, , Hide

ภาพแห่งความประทับใจที่ ประชาชนนับหมื่นนับแสนคนจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อรอรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา กันอย่างเนืองแน่น เป็นบรรยากาศ ที่น่าประทับใจยิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นพสกนิกรใน จ.พระนครศรีอยุธยา หรือทุกแห่งในประเทศไทยนับหลายสิบล้านคน ต่างรอเฝ้าชมพระบารมีทั้งที่อยู่ตลอดพื้นที่สองฝั่งถนนที่จะรอรับเสด็จฯ  ผ่านรายทางและสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศ เมื่อ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

Hide

Older posts >>