CAT | สรรหามาฝาก

คณะกรรมการโครงการ “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” กระทรวงพลังงาน นำผู้นำชุมชน และผู้การคัดเลือกจากทุกภาค ทั่วประเทศ ศึกษา ดูงานในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” และ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พร้อมร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน” จากการเข้าร่วมศึกษา ดูงานในโครงการตามพระราชดำริดังกล่าว และร่วมเรียนรู้ จากประสบการณ์ ความสำเร็จ ความล้มเหลว ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ภูมิปัญญาระหว่างกัน … ในฐานะของกรรมการโครงการฯ ผมได้ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน และร่วมเวทีแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ ในครั้งนี้ด้วย …

Hide

ผมได้เข้าร่วมชมการแสดงบัลเลต์ Romeo and Juliet ผลงานอมตะระดับโลกของ William Shakespeare โดยคณะ Geneva Ballet จากสวิตเซอร์แลนด์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการแสดง ครั้งนี้มี Sergei Prokofiev เป็นผู้ประพันธ์ดนตรี Philippe Cohen เป็นผู้อำนวยการแสดง Tobias Richter เป็นผู้อำนวยการทั่วไป และ Joëlle Bouvier เป็นผู้ออกแบบท่าเต้น ใช้ระยะเวลาในการแสดง ความยาว 1.20 ชั่วโมง

, , Hide

ผม ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาพิจารณา ศูนย์เรียนรู้ด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ภูเก็ตมาครับ …. โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณวิรวัฒน์ – คุณพรทิพย์ เปี่ยมวิวัตติกุล ประธาน,กรรมการผู้จัดการบริษัทพรทิพย์ (ภูเก็ต) จำกัด

No tags Hide

             ผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยศึกษาดูงานทางด้านสื่อ การส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับการต้อนรับและแลกเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการรับมือและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและวัฒนธรรมรวมถึงด้านศาสนา อาทิ  Woralux Bangprasert : General Mannager Burasari Heritage Lungprabang, Michel Hogan : Executive Chef JW Marriott, เจ้าอาวาสของพระอารามสำคัญ 7 แห่งในหลวงพระบาง เพื่อร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม workshop งานบริการ อาหารไทย กิจกรรมทางวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ ยังได้จัดชุดยารักษาโรคและปัจจัยที่จำเป็นถวายให้แก่ พระภิกษุ ตามวัด อารามต่างๆ ในแขวงหลวงพระบางด้วย

, , Hide

ภาพแห่งความประทับใจที่ ประชาชนนับหมื่นนับแสนคนจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาจับจองพื้นที่เพื่อรอรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณทุ่งมะขามหย่อง จ.พระนครศรีอยุธยา กันอย่างเนืองแน่น เป็นบรรยากาศ ที่น่าประทับใจยิ่ง  ไม่ว่าจะเป็นพสกนิกรใน จ.พระนครศรีอยุธยา หรือทุกแห่งในประเทศไทยนับหลายสิบล้านคน ต่างรอเฝ้าชมพระบารมีทั้งที่อยู่ตลอดพื้นที่สองฝั่งถนนที่จะรอรับเสด็จฯ  ผ่านรายทางและสถานีโทรทัศน์ทั่วประเทศ เมื่อ 25 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

Hide

Older posts >>

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.