CAT | Uncategorized

เนื่องในโอกาส ๑๒๐ ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ศาลาเฉลิมกรุง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร้อยเรียงเรื่องราวของโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้เป็นของขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน

Hide

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ร่วมกับ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ มูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส ได้จัดการแสดงทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยศิลปินแห่งชาติ เรื่อง “ในสวนฝัน” ผสานใจภักดิ์ แด่อัคราภิรักษศิลปิน ขึ้น โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธาน ในรอบพิเศษ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

No tags Hide

สัมผัสสายลมหนาวที่ลำปาง …สร้างความสุขหลังพ้นวิกฤติน้ำท่วม ผมได้ไปร่วมงาน แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวแม่เมาะ ประจำปี 2554  ณ  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์  กรุงเทพฯ เพื่อเป็นการเปิดตัวและประชาสัมพันธ์ “ Mae Moh Festival 2011 ” ณ  กฟผ. แม่เมาะ  อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง มาครับ

No tags Hide

ได้มีโอกาสนำผู้อบรมหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ธุรกิจแผนใหม่ รุ่นที่ 37  : ของสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย  ที่ร่วมกันจัดโครงการ Going Green @  Ampawa  By MPR 37  ด้วยการมอบกล้าไม้และลงมือปลูกป่าชายเลนที่คลองโคน(คลองโคลน)  จ.สมุทรสงคราม  โดยมอบกล้าไม้ พร้อมมอบเงินสมทบเพื่อบูรณะวัดคลองโคน  วัดสำคัญของชุมชน ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย          ผู้ใหญ่ชงค์ (นายไพบูลย์ รัตนพงศ์ธระ )แกนนำโครงการ “ป่าชายเลนบ้านคลองโคน” ได้เล่าให้กับคณะฟังว่า ย้อนอดีตไปเมื่อ 20 กว่าปีที่แล้ว พื้นที่ถูกบุกทำลายจนเกือบสิ้นสภาพป่าชายเลน ทำให้สรรพสัตว์ชายฝั่งค่อยๆ สูญหายไป ชาวบ้านไม่สามารถทำประมงชายฝั่งได้ เลยส่งพ้นให้บางคนต้องทิ้งถิ่นฐานเพื่อไปรับจ้างหรือไปทำงานต่างถิ่น จึงมีแนวคิดในการร่วมกันปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูสภาพความอุดมสมบูรณ์ให้กลับคืนมา แม้ว่าใน ระยะแรกๆ ก็ประสบกับปัญหาหลายประการ ทั้งการคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่จะปลูก การอยู่รอดของพันธุ์ไม้หลังการปลูก  และการไม่รวมมือของชาวบ้านบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจ  “ ซึ่งต้องใช้การประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแบบปากต่อปากจนกระทั่งเกิดความเข้าใจและร่วมมือที่ดี  ต่อมาได้รับการตอบรับจากหน่วยงานของรัฐ ที่สำคัญก็คือ ความปลาบปลื้มให้กับชาวบ้านอย่างล้นพ้นก็คือ การได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นความสำคัญของการปลูกป่าชายเลนคลองโคน จึงได้เสด็จมาปลูกป่าที่นี่ด้วยพระองค์เองต่อเนื่องกันหลายปี ”          [...]

No tags Hide

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

No tags Hide