TAG | ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

             ผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยศึกษาดูงานทางด้านสื่อ การส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับการต้อนรับและแลกเปลี่ยนแนวความคิดเกี่ยวกับการรับมือและเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จากนักธุรกิจและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและวัฒนธรรมรวมถึงด้านศาสนา อาทิ  Woralux Bangprasert : General Mannager Burasari Heritage Lungprabang, Michel Hogan : Executive Chef JW Marriott, เจ้าอาวาสของพระอารามสำคัญ 7 แห่งในหลวงพระบาง เพื่อร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ และนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม workshop งานบริการ อาหารไทย กิจกรรมทางวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ ยังได้จัดชุดยารักษาโรคและปัจจัยที่จำเป็นถวายให้แก่ พระภิกษุ ตามวัด อารามต่างๆ ในแขวงหลวงพระบางด้วย

, , Hide

วัดเขายี่สาร เป็นเป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งที่อยู่ในบ้านคลองโคน อัมพวา สมุทรสงคราม วัดนี้สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่บนเนินเขายี่สาร ภูเขาแห่งเดียวในจังหวัด  ที่บ้านเขายี่สารนี้เคยเป็นชุมชนเก่าแก่ ที่กรมศิลปากรได้ขุดพบเครื่องถ้วยชามสุโขทัย  เครื่องถ้วยเวียดนาม เครื่องถ้วยญี่ปุ่น และเครื่องถ้วยของจีน ซึ่งแสดงว่าในสมัยโบราณเคยเป็นท่าเรือติดต่อค้าขายมาในอดีต …..

Hide

ผมได้ ไปเยี่ยมชม มิวเซียมสยามมาครับ พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้นี้ ตั้งอยู่บนถนนสนามไชย กรุงเทพมหานคร โดยใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย และการมีส่วนร่วมเป็นตัวสร้างความตื่นตาตื่นใจผสมผสานกับบรรยากาศแห่งความรู้ให้กับผู้ชมได้อย่างน่าสนใจ

Hide

ผมได้ไปชมโขนมาครับ คราวนี้เป็นโขนของศาลาเฉลิมกรุง คราวนี้จับเรื่องรามเกียรติ์  ใช้ชื่อตอนว่า หนุมานชาญกำแหง ณ ศาลาเฉลิมกรุง โรงมหรสพหลวงของไทย โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์จรรมนง แสงวิเชียร กรรมการบริหารศาลาเฉลิมกรุง ให้การต้อนรับ นอกจากนี้ศาลาเฉลิมกรุงยังได้จัดครูโขนบรรยายความเป็นมาของการแสดงโขนด้วย

Hide

ผมแวะไปชมหอศิลป์ร่วมสมัย Tao Hong Tai d Kunst  ที่จังหวัดราชบุรีมาครับ  ตั้งอยู่บริเวณหัวมุมถนนวรเดช ตัดกับถนนสฤษดิ์เดช  อยู่บริเวณหัวถนนตลาดเก่าริมแม่น้ำแม่กลอง บรรยากาศดีมากทีเดียวครับ

Hide

Older posts >>

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.