เนื่องในโอกาส ๑๒๐ ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ศาลาเฉลิมกรุง ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ละครซ้อนหนัง ณ โรงมหรสพหลวง” ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร้อยเรียงเรื่องราวของโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้เป็นของขวัญแก่พสกนิกรชาวไทย โดยมี ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงาน

Hide

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทอดพระเนตรการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ รอบปฐมทัศน์ ณ หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้สนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จัดการแสดงโขนขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ “โขน” วิจิตรนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบไป โดยการแสดงโขนในครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๗

, , Hide

คณะกรรมการโครงการ “ตามรอยพ่อ ใช้พลังงานอย่างพอเพียง” กระทรวงพลังงาน นำผู้นำชุมชน และผู้การคัดเลือกจากทุกภาค ทั่วประเทศ ศึกษา ดูงานในโครงการตามพระราชดำริ พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ได้แก่ “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ” และ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร พร้อมร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด “ดูพ่อทำ แล้วนำมาปรับใช้ด้านพลังงาน” จากการเข้าร่วมศึกษา ดูงานในโครงการตามพระราชดำริดังกล่าว และร่วมเรียนรู้ จากประสบการณ์ ความสำเร็จ ความล้มเหลว ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ภูมิปัญญาระหว่างกัน … ในฐานะของกรรมการโครงการฯ ผมได้ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน และร่วมเวทีแลกเปลี่ยนที่เป็นประโยชน์ ในครั้งนี้ด้วย …

Hide

ผมได้เข้าร่วมในพิธีเปิดงานศิลปะ “จิตรกรรมลายทองร่วมสมัย ๒๕๕๗” ที่นำเสนอการจัดแสดงผลงานเดี่ยวของ สิโรจน์ พวงบุบผา ศิลปินเจ้าของรางวัลเหรียญทองบัวหลวง ๓ ปีซ้อน ซึ่งรวบรวมกว่า ๔๐ ผลงาน บอกเล่าเรื่องราวและจินตนาการในดินแดนแห่งป่าหิมพานต์ ที่แฝงไว้ด้วยคติธรรมสอนใจมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาให้ละวางจากความลุ่มหลง ผ่านเทคนิคงานโบราณอย่างลายรดน้ำ งานลายทอง และลายกำมะลอ ที่มีพัฒนาการจนกลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

No tags Hide

สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี และ มูลนิธิวัฒนธรรม ไทย-เยอรมัน จัดการแสดงONEGIN, Stuttgart Ballet, Germany ซึ่งได้รับความสนใจจาก แขกรับเชิญ ได้แก่ ผู้บริหารองค์กรชั้นนำจากหลายภาคส่วน ที่ชื่นชอบในศิลปการแสดงบัลเลต์และสื่อมวลชน จากประเทศต่างๆ เข้าร่วมงาน

No tags Hide

<< Latest posts

Older posts >>

Page 2 of 2212345...1020...Last »

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.