ฯพณฯ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็น ประธานในพิธีมอบรางวัลโทรทัศน์ทองคำ จัดโดยชมรมส่งเสริมโทรทัศน์ และมูลนิธิจำนง รังสิกุล ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ จัดงานประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่28 ประจำปี2556 ภายใต้ชื่องาน “ดิจิตัลทีวี สาระบันเทิงไร้ขีดจำกัด” เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ และผลงานของทางสถานีโทรทัศน์ จากการตัดสินรางวัลของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับนักวิชาการและนักสื่อสาร มวลชน เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในสายงานโทรทัศน์ และส่งเสริมให้มีการผลิตรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ณ โรงละครอักษรา กรุงเทพฯ

Hide

ผมได้เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานการจัดการผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพื่อพัฒนาชุมชน สู่ตลาดโลก โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจาก คุณแสงเดือน จันทร์นวล ผู้นำ “กลุ่มทอผ้าบ้านนาโพธิ์” จังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งผลิตผ้าไหมจากภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชน จากกลุ่มทอผ้าและสนับสนุนกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผลิตสินค้าเกี่ยวกับไหมทุกชนิด ส่งไปยังตลาดที่กำลังซื้อสูง ของแบรนด์ชั้นนำ ตลาดธุรกิจผ้าไหม รวมถึงการจำหน่ายทั่วไปทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก ที่นอกจากจะเป็นการรักษาสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างผลดีทางด้านเศรษฐกิจ ให้กับชุมชนจนถึงประเทศแล้วยังได้เผยแพร่ภาพลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความเป็นไทยให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสู่สากลด้วย

, , Hide

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬามวยไทย “THAI FIGHT” รอบชิงชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณเวทีมวยชั่วคราวท้องสนามหลวง

No tags Hide

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการจัดแสดงโขนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงอันเก่าแก่ของไทย อีกทั้งเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยให้อยู่สืบไป และในปี 2556 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ได้เลือกบท รามเกียรติ์ ชุด “กุมภกรรณ” ตอน “โมกขศักดิ์” มาจัดแสดงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่ให้เป็นที่แพร่หลาย

, , Hide

ผมได้เข้าร่วมชมการแสดงบัลเลต์ Romeo and Juliet ผลงานอมตะระดับโลกของ William Shakespeare โดยคณะ Geneva Ballet จากสวิตเซอร์แลนด์ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งการแสดง ครั้งนี้มี Sergei Prokofiev เป็นผู้ประพันธ์ดนตรี Philippe Cohen เป็นผู้อำนวยการแสดง Tobias Richter เป็นผู้อำนวยการทั่วไป และ Joëlle Bouvier เป็นผู้ออกแบบท่าเต้น ใช้ระยะเวลาในการแสดง ความยาว 1.20 ชั่วโมง

, , Hide

<< Latest posts

Older posts >>

Page 5 of 22« First...34567...1020...Last »

Find it!

Tag Cloud

life style Miss Chinese Cosmos Pageant 2010 Miss Tourism Thailand 2012 Romeo and Juliet William Shakespeare การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การแสดงรามายณะ ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค คอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 85 พรรษา งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแคว ดร.พจน์ ศิลป วัฒนธรรม ทวิภพ เดอะมิวสิคัล ทุ่งมะขามหย่อง ท่องเที่ยว ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลป วัฒนธรรม ท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยเชิงวัฒนธรรม นิทรรศการเทิดพระเกียรติ “สมบัติแผ่นดิน” บทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงแห่งแผ่นดิน บ้านศิลปิน หัวหิน บ้านโบราณแม่ฮ่องสอน บ้านไม้ชุมชนแม่ฮ่องสอน ปราสาทเมืองสิงห์ พิธีเปิดการแสดงโขนพระราชทาน พิพิธภัณธสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติ มหรสพศาลาเฉลิมกรุง รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมโขน วังสวนกุหลาบ วันยุทธหัตถี วิลเลียม เชกสเปียร์ ศาลาเฉลิมกรุง ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย สถานที่ท่องเที่ยว สะพานข้ามแม่น้ำแคว สืบสานตำนานเพลง หลวงพระบาง เที่ยวสังขละบุรี เที่ยวหลวงพระบาง โขนพระราชทาน ไทยร่วมสมัย
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ กับมุมมองศิลปวัฒนธรรม.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.