“วนาสินธุ์” งานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย

 “วนาสินธุ์” งานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย
 “วนาสินธุ์” งานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย

          เนื่องในโอกาสมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนม์พรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 สำนักนายกรัฐมนตรี  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  และ มูลนิธิศาลาเฉลิมกรุง ร่วมกันจัดงานแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “วนาสินธุ์” ณ  สวนนาคราภิรมย์   ริมแม่น้ำเจ้าพระยา  ใกล้พระบรมมหาราชวัง   

 “วนาสินธุ์” งานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย

 

drphot261114

          “วนาสินธุ์” งานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย งานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี อีกทั้งเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นอัครศิลปินที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพอันล้ำเลิศทางด้านดนตรี บทเพลงพระราชนิพนธ์และแรงบันดาลใจจากพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ว่า”พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่าที่จงรักภักดีต่อน้ำ” โดยมี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร์ (ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล) เป็นประธาน ซึ่งผู้ร่วมงานดังกล่าว ประกอบด้วย องคมนตรี แขกรับเชิญจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  สำนักนายกรัฐมนตรี  ผู้บริหารภาครัฐ – ภาคเอกชน / ทูต /ผู้บริหารองค์กรสื่อ / ศิลปิน ผู้นำจากองค์กรหลายภาคส่วน ซึ่งผมได้เข้าร่วมงาน นี้ด้วย

การแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ “วนาสินธุ์” นี้ จัดขึ้นเป็น ปีที่ 2 ซึ่งภายในงานอบอวลไปด้วยบทเพลงอันไพเราะและทรงคุณค่า โดยอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่สื่อความหมายถึง 2 สิ่งที่อยู่คู่กัน รวมถึงบทเพลงที่มีความหมายเกี่ยวกับความรักชาติมาขับร้องอาทิ เมื่อโสมส่อง แสงเทียน สายฝน ชะตาชีวิต อาทิตย์อับแสง ลมหนาว ยามเย็น แผ่นดินของเรา ความฝันอันสูงสุด ดุจบิดามารดร เราสู้ และคืนความสุขให้ประเทศไทย ถ่ายทอดผ่านศิลปินนักร้องคุณภาพนำโดย สุเทพ วงศ์กำแหง ศิลปินแห่งชาติ สันติ ลุนเผ่ ศิลปินคุณภาพ และนักร้องดุริยางค์ทหารบก บรรเลงดนตรี โดยวงดนตรีเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดยอาจารย์วิรัช อยู่ถาวร

          นอกจากจะเป็นกิจกรรม เผยแพร่พระเกียรติคุณ ของทั้งสองพระองค์ที่เปี่ยมล้นด้วยพระราชกรณียกิจ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยแล้ว ยังเป็นการใช้เสียงเพลงสร้างกำลังใจ และส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย ด้วย (ขอขอบคุณภาพ : สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)

 

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ 

 “วนาสินธุ์” งานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย

 “วนาสินธุ์” งานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย
 “วนาสินธุ์” งานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย  “วนาสินธุ์” งานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย  “วนาสินธุ์” งานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย  “วนาสินธุ์” งานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย  “วนาสินธุ์” งานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย  “วนาสินธุ์” งานดนตรีเฉลิมพระเกียรติ และส่งความสุขปีใหม่ให้กับพี่น้องชาวไทย

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2021 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.