ลักษณะของแผนการสื่อสาร

การวางแผนสื่อสารองค์กร มีขั้นตอน กระบวนการ มีองค์ประกอบหรือปัจจัยที่จะช่วยให้เกิดการวางแผนการสื่อสารอย่างมีรูปแบบ เทคนิควิธีการ มีความเหมาะสม มีความชัดเจน มีคุณค่า มีคุณภาพ มีผู้ตอบสนอง มีผลลัพธ์ มีทีมงาน มีแนวทางที่ชัดเจน มีข้อมูล มีส่วนต่าง ๆ ที่ก่อรูปร่างขึ้นมาเป็นแผนการสื่อสารขององค์กรในที่สุด  ลองมารู้จักกับลักษณะของแผนการสื่อสารกันก่อน

ลักษณะของแผนการสื่อสารมีดังนี้

  1. แผนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องสนับสนุนทั่วไป (General Support) เป็นลักษณะของการสื่อสาร การติดต่อที่กระทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา ส่งเสริมความเข้าใจ และความสนใจของสาธารณชนต่อองค์กร
  2. แผนการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจง (Specific Support) มุ่งเน้นข้อสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม หรือเหตุการณ์ที่พิเศษกว่าปกติธรรมดา เช่น แผนที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาฉุกเฉิน หรือมีสถานการณ์เฉพาะทำให้แผนการสื่อสารต้องเกิดขึ้น และรวดเร็วต่อการตอบสนองต่อสถานการณ์เฉพาะเจาะจงนั้นด้วย
  3. แผนการสื่อสารที่ต้องการให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่ง (Reinforcement) ที่เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรที่วางเอาไว้ หรือกำหนดไว้อย่างชัดเจน
  4. แผนการสื่อสารที่ต้องการส่งเสริมสนับสนุนความคิดเห็นเดิมที่มีอยู่แล้ว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
  5. แผนการสื่อสารเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดหรือการแสดงออกเชิงลบของประชาชน (Remedial) และเพื่อกอบกู้ภาพลักษณ์ขององค์กรให้กลับมาอีกครั้ง และถ้าเป็นไปได้คือแผนนั้นทำให้ภาพลักษณ์ดีกว่าเดิมด้วย

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>