Thailand Got Talent 2012 “ทิศทาง ..ความเหมาะสม และความรับผิดชอบต่อสังคม ของรายการโทรทัศน์ไทย”

 

  ผมได้มีโอกาส ไปร่วมรายการโทรทัศน์ Mango Mango ทางสถานีโทรทัศน์ Nation ร่วมกับ  คุณศักดิ์สิทธิ์ โพธิสิทธิ์ โฆษกกระทรวงวัฒนธรรม  /  คุณธวัชชัย สมคง บรรณาธิการนิตยสารไฟน์อาร์ต   และคุณธาม เชื้อสถาปนศิริ. นักสื่อสารมวลชนและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม โดยมี คุณวรรณศิริ ศิริวรรณ เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อร่วมกันหารือในประเด็น “ทิศทาง ..ความเหมาะสม และความรับผิดชอบต่อสังคม ของรายการโทรทัศน์ไทย”  หลังจากเกิดประเด็นร้อน ที่มีสาวเปลือยอกละเลงสีวาดภาพ ในรายการ Thailand Got Talent 2012 จนเป็นข่าวดังและเป็นประเด็นที่วิพากย์วิจารณ์ ในสังคมไทย รวมถึงสื่อต่างประเทศอย่างแพร่หลาย

           ในรายการนี้ ผู้ร่วมรายการต่างได้นำเสนอมุมมอง ที่เกี่ยวข้องนับตั้งแต่ บริษัทผู้ผลิตรายการ  / สถานีที่เผยแพร่  ทั้งในส่วนของ เนื้อหา วิธีการนำเสนอ ขั้นตอนการผลิต  / ความเหมาะสมทางวัฒนธรรม / ความเข้าใจทางด้านศิลปะ / สิทธิและการรับรู้ของผู้บริโภค / การสร้างประเด็นเพื่อสื่อสารทางการตลาด / ภาพลักษณ์ ของผู้เกี่ยวข้อง / ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรที่เกี่ยวข้องการสื่อและการผลิต ตลอดจนแนวทางในการแก้ไข คำแนะนำ เยียวยาทั้งกับองค์กรและสังคม

            ทุกวันนี้ รายการ Reality Shows และการประกวดความสามารถของผู้แข่งขันจากทางบ้าน นับเป็นรูปแบบที่ได้รับนำเสนอออกมาอย่างต่อเนื่อง ที่ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพล มาจากรายการโทรทัศน์ในต่างประเทศ  ด้วยการเน้นรางวัลหรือการสร้างการยอมรับและโอกาสต่างๆ  เป็นต้น ซึ่งบางรายการมีรูปแบบไม่เหมาะสมกับบริบทของสังคม  วัฒนธรรมไทย  รวมถึงการรับผิดชอบต่อเนื้อหา การผลิต และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ไปยังประชาชนด้วย

           ประเด็นที่สำคัญ  และควรคำนึงถึง ก็คือการที่ เด็กและเยาวชน อาจสนใจและนำไปสู่พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ สิ่งหนึ่งที่จับตามองก็คือ การสร้างกระแสให้เกิดความนิยม ความสนใจให้เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้ชมรายการและสังคม จนขาดความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

            ขณะเดียวกัน ทิศทางในการหลอมรวมของสื่อกระจายเสียงวิทยุ  โทรทัศน์กับสื่อโทรคมนาคมที่มีความทับซ้อนกันอย่างแยกไม่ออก  เช่น การใช้ Internet ดูรายการโทรทัศน์ หรือฟังรายการวิทยุผ่านโทรศัพท์มือถือ  ส่วนเครื่องโทรทัศน์ก็เข้าดูข้อมูลใน Internet  นอกจากนี้ ระบบ Digital ยังเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้อุปกรณ์ต่าง ๆ มีขนาดเล็กลง ขณะที่โทรทัศน์ดาวเทียมจะทำให้การออกอากาศไร้พรมแดน  รูปแบบการรับรู้ การติดตาม ความสนใจของสังคมที่เปลี่ยนไป

            อย่าปล่อยให้เป็นแค่กระแส หรือไฟไหม้ฟางแต่ควรเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกัน รวมทั้งภาคสังคมด้วย

          ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อย้อนดูเรื่องการเติบโตทั้งด้านรายการประเภทต่างๆ ที่เผยแพร่ ในปัจจุบัน ที่เทคโนโลยี  การขยายตัว ในขณะที่เนื้อหาและความรับผิดชอบต่อสังคม ของผู้ผลิตรายการและเจ้าของสื่อยังต้องมีการปรับปรุงให้มากขึ้น   จึงเป็นภารกิจของผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการโทรทัศน์ ของไทยต้องร่วมกันสร้างพัฒนาการด้วยการการผลิต เนื้อหารูปแบบรายการ และการสื่อสารที่ให้มีความเหมาะสมกับสภาพของสังคมไทยให้มากยิ่งขึ้น 

…………………………………………………………………………………………………………………….

ดร.พจน์  ใจชาญสุขกิจ

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2019 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.