ร่วมตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำ “ข่าว และสถานการณ์ปัจจุบัน” ส่งเสริมคนข่าว รายการข่าว และสถานีโทรทัศน์ข่าวคุณภาพ

DrphotTVAward2014-(3)
ร่วมตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำ

          ผมได้มีโอกาสร่วมประชุมกับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ และนักสื่อสารมวลชน เพื่อตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประเภทข่าว และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ เมธีกุล เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน และสาขาที่เกี่ยวข้อง อาทิ ดร.ชวินท์ ธัมมนันท์กุล / รองศาสตราจารย์ บำรุง สุขพรรณ์ / อาจารย์ศรีสุดา ธรรมบำรุง / อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ / อาจารย์ณิชาภา แก้วประดับ เป็นต้น  เพื่อพิจารณาตัดสินรางวัลผู้ประกาศข่าวดีเด่น  ผู้สื่อข่าวดีเด่น รายการข่าววิเคราะห์เจาะลึก และสถานีโทรทัศน์ดีเด่นด้านข่าว และสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจะได้มีการประกาศและมอบรางวัลในงานมอบรางวัลโทรทัศน์ทองคำต่อไป

DrphotTVAward2014-(2)           รางวัลโทรทัศน์ทองคำ จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณแก่ผลงานที่มีคุณภาพในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการโทรทัศน์ โดยมี ฯพณฯ พล...กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี เป็น ประธานคณะกรรมการอำนวยการรางวัลโทรทัศน์ทองคำ , รศ.จุมพล รอดคำดี เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลโทรทัศน์ทองคำ และ คุณ ณ ฤดี เคียงศิริ เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฯ รางวัลดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและตัดสินรางวัลจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและนักสื่อสารมวลชน เพื่อส่งเสริมและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้มีการผลิตรายการ ดำเนินรายการอย่างมีคุณภาพในสายงานโทรทัศน์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งได้จัดให้มีพิธีมอบรางวัลต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ดร. พจน์ ใจชาญสุขกิจ

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.