เสวนา “.. มวลมหา PR กับวาระ REFORM .. ” ได้รับความสนใจจาก ผู้บริหาร / PR / การตลาด / สื่อมวลชน เข้าร่วมงาน กว่า 300 คน

pr reform

 

PR-ReForm-seminar (2)

PR-ReForm-seminar (14)

         งานเสวนา “จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ปีที่ 9” ในประเด็น … มวลมหา PR กับวาระ  REFORM .. ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งได้รับการตอบรับอย่างดีมากจากทั้ง CEO ผู้บริหารระดับสูง ผู้ปฏิบัติงานทางด้านประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร จากองค์กรทั้งภาครัฐ/เอกชน นักวิชาการ นักการตลาด สื่อสารมวลชน เจ้าของกิจการ และผู้ประกอบการธุรกิจในสาขาต่างๆ เข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว กว่า 300 คน ณ ห้องคอนเวนชัน  โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ

ผู้เสวนา ในงานดังกล่าว ประกอบด้วยนักประชาสัมพันธ์ –สื่อมวลชนแถวหน้า ได้แก่ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ  นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย, เอิร์ธ สายสว่าง นายกสมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม, ชัยวัฒน์ วนิชวัฒนะ บรรณาธิการอาวุโส น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ, นภา  ศรประสิทธิ์  บรรณาธิการข่าวเศรษฐกิจ Spring News และ จิระ ห้องสำเริง ผู้จัดรายการ สถานีวิทยุ FM 96.5 อสมท

งานนี้ ผู้ร่วมเสวนา ได้กล่าวถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ที่ทั้งสื่อและ PR ต่างต้องจับตากับทุกสถานการณ์ มาเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วน รวมถึงการเกิดใหม่ของโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และสื่อใหม่ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก นั่นคือ ” การปฏิรูปสื่อฯ ” และ “การปฏิรูป PR” ที่ การสื่อข่าว-ส่งความ จะถูกตีความ กรอบการทำงานของสื่อ และ PR จะต้องเข้าสู่วาระ  REFORM อย่างจริงจัง

PR-ReForm-seminar (13)

ในวงเสวนานี้ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ได้เสนอความเห็นว่า       … ขอให้กำลังใจ กับเพื่อนๆ PR และสื่อทุกคน ที่ในช่วงเวลาที่ผ่านอาจเผชิญกับปัญหาหลายประการ สิ่งที่ผ่านเข้ามาให้แก้ไข มากบ้าง น้อยบ้าง เผชิญกับวิกฤตความเชื่อมั่นบ้าง ของบุคคล ขององค์กร ถือเป็นวิกฤตที่เกิดจากภาวะแวดล้อม ที่เราไม่อาจควบคุมได้ สำหรับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภัยธรรมชาติ และอุบัติเหตุไม่คาดฝัน ปัญหาระยะยาวบ้าง สั้นบ้าง แต่ก็ฝ่าฟันมาได้ ด้วยความสามารถเมื่อมองย้อนไปก็จะเห็น การเรียนรู้หลายประการ นั้นคือ การมีสติและความรอบคอบ / การมีระบบการสื่อสารที่ดี (การเข้าถึงข้อมูล ข้างบน ข้างล่าง รอบๆ ข้างนอก ข้างใน) / การมีเครือข่าย การแปลงประสบการณ์ เป็นการเรียนรู้ (ทั้งของตนเอง และของคนอื่น)

ทุกวันนี้ ในชีวิตประจำวันของผู้คนที่ขาดข้อมูลและการแสดงข้อคิดเห็นไม่ได้ โดยเฉพาะ Social Media ขณะที่บทบาทของ PR มีมากขึ้นกว่าเดิมต้องก้าวให้ทันการแข่งขัน และการทำงานที่เพิ่มขึ้น ในระยะเวลาที่รวดเร็ว พร้อมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป นั่นหมายความว่า ถึงเวลาแล้วที่ ทั้งทั้งสื่อ และ PR ที่ต่างต้องปฏิรูปการทำงานไปจากเดิม เรียนรู้เตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่การปฏิรูปสื่อ ที่ไม่เพียงส่งผลต่อการทำงานทางด้านสื่อสารอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิต รูปแบบของสังคม การทำธุรกิจ ตลอดจนการตัดสินใจด้วย

          บทบาทของ PR เปลี่ยนไป เมื่อก่อน คือการดูแลสื่อ  ดูแลผู้บริหาร  และดูเรื่องภาพลักษณ์องค์กร แต่ตอนนี้ ต้องร่วมขับเคลื่อนไปกับหน่วยงานอื่นด้วย นั่นคือเรื่องที่เพิ่มเข้ามาคือเรื่อง Branding (การสื่อความชัดเจนในตัวตนของสินค้า บริการ ผู้บริหารขององค์กร) / Communication Strategy  (การเข้าใจใน Business Model , PR ต้องเปลี่ยนวิธีทำงานจากผู้ส่งสาร เป็นการทำงานแบบ Strategic Partner)และ การติดตามวิเคราะห์ ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว(ต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว ต้องปรับเปลี่ยนให้ทันกับสถานการณ์ อยู่ตลอดเวลา … ตามข่าว 24 ชม. กำหนดทิศทางสื่อสาร ในแต่ละช่วงเวลา วิเคราะห์ผลกระทบ และปรับให้ทันสถานการณ์ตลอดเวลา)

PR-ReForm-seminar (4)

PR-ReForm-seminar (9)PR-ReForm-seminar (10)

ขณะเดียวกัน สถานการณ์ด้านสื่อ การเริ่มดำเนินการของโทรทัศน์ดิจิทัล ได้เพิ่มทางเลือกในช่องทางสื่อ หลังจากการเติบโตของโทรทัศน์ดาวเทียม สื่อวิทยุชุมชน ในหลายปีที่ผ่านมา ไม่นับรวม Social Media ที่เป็นส่วนหนึ่ง จนกระทั่งเป็นการหลอมรวมสื่อและการล้นทะลักของข้อมูล ที่มีสื่อมากมายหลายช่องทาง สื่อบางค่ายโดนจับตาว่าไม่เป็นกลาง ขณะที่ PR จะต้องทำความเข้าใจเรื่องเทคนิค กระบวนการ ทั้งการติดตั้งแพลตฟอร์ม และกล่องรับสัญญาณ ตลอดจนเข้าถึงผู้เผยแพร่ทั้ง เตรียมการเตรียมรับมือ การจัดทำโปรไฟล์ / การวางเครือข่าย /การรับมือกับการบริหาร Content ต่างๆ /การเฝ้าติดตาม วิเคราะห์ /กำหนดทิศทางการเผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ของแบรนด์ ร่วมกัน

นอกจากนี้ ในการเสวนา “จะ PR อย่างไรให้โดนใจสื่อ ปีที่ 9” ซึ่งจัดโดย น.ส.พ.ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับ สมาคมประชาสัมพันธ์โรงแรม และ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย เปิดให้ผู้สนใจเข้าฟังโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นี้ ผู้เข้าร่วมงาน ที่ประกอบด้วย PR นักวิชาการ นักสื่อสาร จากหลายวงการ และสื่อมวลชน ต่างให้ความสนใจกับกิจกรรมดังกล่าว ได้สอบถาม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับเวทีเเสวนา และร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ที่ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ในเครือข่ายระหว่างกัน ได้เป็นอย่างดี

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

RSS Feed

No comments yet.

Leave a comment!

You must be logged in to post a comment.

<<

>>