CAT | ภาพลักษณ์ ประเทศไทย

              พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา จำนวน ๓๔ คน ในการนี้ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรม              ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินประกวดเรียงความค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  / ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน และชมนิทรรศการเรียงความ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ , ชมการขับร้องเพลง “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” โดยศิลปิน แก้ม เดอะสตาร์ ไอซ์ ศรัณยู  [...]

Hide

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ” พร้อมด้วย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาทิ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา สภาอุตสาหกรรมฯ องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย สำนักข่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้บริหารจาก PR Agency เป็นต้น

, Hide

ผมได้รับเชิญให้เข้าร่วมในกิจกรรมของ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

, , , Hide

           ผมได้มีโอกาสร่วมในการเปิดงาน Mae Hong Son Digital Art Festival 2014 ภายใต้แนวคิด “แม่ฮ่องสอนบ้านฉันเที่ยวได้ทั้งปี” ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในการจัดงานตามโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ ครั้งที่ ๕ ภายใต้ความร่วมมือของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), มหาวิทยาลัยต่างๆ , จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจัดแสดงทุกวัน ถึง 19 มีนาคม 2557ณ ศูนย์ศิลปะ หญ่านศิลป์ อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน

, , Hide

                           ผมได้มีโอกาสไปร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬา ตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันโอลิมปิก 2012 ลอนดอนเกมส์ ที่กลับถึงประเทศไทย  เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ครับ 

No tags Hide

Older posts >>