CAT | ภาพลักษณ์ ประเทศไทย

              พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดและมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดเรียงความ “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” ในระดับ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา จำนวน ๓๔ คน ในการนี้ หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรม              ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย ซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินพร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตัดสินประกวดเรียงความค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  / ผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมงาน และชมนิทรรศการเรียงความ ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ , ชมการขับร้องเพลง “ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ” โดยศิลปิน แก้ม เดอะสตาร์ ไอซ์ ศรัณยู  [...]

Hide

ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำ “แผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ” พร้อมด้วย นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาทิ สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงท่องเที่ยวและการกีฬา สภาอุตสาหกรรมฯ องค์กรกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณแห่งประเทศไทย สำนักข่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้บริหารจาก PR Agency เป็นต้น

, Hide

ผมได้รับเชิญให้เข้าร่วมในกิจกรรมของ สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ด้วยทรัพย์สินทางปัญญาในการเข้าสู่ตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ด้วยการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

, , , Hide

           ผมได้มีโอกาสร่วมในการเปิดงาน Mae Hong Son Digital Art Festival 2014 ภายใต้แนวคิด “แม่ฮ่องสอนบ้านฉันเที่ยวได้ทั้งปี” ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในการจัดงานตามโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ ครั้งที่ ๕ ภายใต้ความร่วมมือของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC), มหาวิทยาลัยต่างๆ , จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจัดแสดงทุกวัน ถึง 19 มีนาคม 2557ณ ศูนย์ศิลปะ หญ่านศิลป์ อ.เมืองฯ จ.แม่ฮ่องสอน

, , Hide

                           ผมได้มีโอกาสไปร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับนักกีฬา ตัวแทนทีมชาติไทย ในการแข่งขันโอลิมปิก 2012 ลอนดอนเกมส์ ที่กลับถึงประเทศไทย  เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ครับ 

No tags Hide

Older posts >>

Find it!

Tag Cloud

AEC BOI FAIR 2011 CEO PR & Image CEO Tips CEO กับการทำ CSR CEO กับงาน PR crisis communication HR Management MAT Award 2014 PR PR Reform Social Network Marketing กระบวนการสร้าง Image ของ CEO กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์กับการเลือกตั้้ง กลยุทธ์การสื่อสาร กลยุทธ์สื่อสารองค์กร การจัดการการสื่อสารในภาวะไม่ปกติ การจัดการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร การจัดการสื่อสารภาวะวิกฤติ การประเมินผลการสื่อสาร การวางแผนการสื่อสาร การสื่อสาร การสื่อสารภาพลักษณ์ การสื่อสาร ภาพลักษณ์ผู้บริหาร การสื่อสารภายในองค์กร การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ การสื่อสารในภาวะวิกฤต การเตรียมตัวเพื่อทบทวน แนวทางการสื่อสาร คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการเผยแพร่ผลงานดีเด่นของชาติ ความรู้การจัดการในภาวะวิกฤติ ความรู้ด้านการสื่อสารองค์กร ดอกส้มสีทอง กับ Social Media ภาพลักษณ์ประเทศไทย ภาพลักษณ์ประเทศไทยหลังเลือกตั้ง ภาพลักษณ์องค์กร สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย สร้างแบรนด์ สื่อสารการตลาด สื่อสารคุณค่าภาพลักษณ์องค์กร สื่อสารภาพลักษณ์ สื่อสารองค์กร สุดยอดผลงานการตลาดยอดเยี่ยม หน้าที่ PR ต่อ CEO และองค์กร แบรนด์
Copyright © 2020 - ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ เปิดประเด็น มุมมอง ความคิด.
Website powered by WordPress and Asero wordpress theme designed by TopTut.com & TopWPThemes.com.
Visit WebHostingFan.com for the latest news on web hosting and cms review.